Ulla Andersson (V) Foto: Denny Lorenzon

debatt Idag debatterar högern i riksdagen för att tillåta obegränsade vinstuttag. Men privata vinstuttag kan aldrig vara viktigare än vanligt folks välfärd, skriver Vänsterpartiets ekonomiskt-politiska talesperson Ulla Andersson.

»Här ligger 300 miljarder och väntar på oss. Det är en dödssäker placering«, sa SAFs dåvarande VD, då borgarna med Moderaterna i spetsen inledde privatiseringen av skolan i början av 90-talet. Jag kan se framför mig hur han riktigt gottade sig i tanken på hur mycket pengar de skulle kunna tjäna på den kvasimarknad som välfärden utgör. Och de tjänade pengar, stora pengar.

För offentligt och ideellt driven verksamhet är pengarna medlet för att bedriva verksamheten, men för de vinstdrivande privata bolagen är verksamheten medlet för att tjäna pengar.

Tänk er själva att driva ett företag där någon annan, det vill säga skattebetalarna, betalar driften, reklamen, personalkostnaderna, materialet och lönerna. Och det är ju riskfritt, folk bryter ben oavsett konjunktur, barn behöver utbildning och mormor omsorg. Skattebetalarna står för notan.

Faktum är att vi har hamnat i en situation där den så kallade »välfärdsmarknaden« oavsett hur vi mäter är betydligt lönsammare än annan privat tjänsteverksamhet och den lönsamheten är betald med skattemedel.

Du får dubbelt så hög avkastning på ditt kapital genom att driva äldreboende än genom att driva en bank. Och det kommer borgarna och SD idag att försvara.

I dag får du dubbelt så hög avkastning på ditt eget insatta kapital genom att driva äldreboende än genom att driva en bank. Och det kommer borgarna och SD idag stå i riksdagen och försvara.

Vi har kunnat läsa om att skolföretag är mer lönsamma än byggjättarna. Skolbolagen har rörelsemarginaler som är tre-fyra gånger högre än byggjättarnas. Engelska skolan, Academedia, Kunskapsskolan är guldkalvar gödda med skattemedel. Det är klart att de lobbar hejvilt för att få behålla det privilegiet. En lobbyism som troligen även den är betald med skattemedel avsedda för välfärden.

För de flesta av oss i det här landet känns det liksom inte riktigt bra att jobba, betala skatt och sedan se pengarna gå till lobbyism för vinstjakt i välfärden.

Skolbolagen placerar sig där barn till välutbildade föräldrar bor. Där förväntar de sig få mer lönsamma barn helt enkelt. Om ett barn förväntas kräva en timme för att nå det uppsatta målet och ett annat barn tio timmar för samma sak så väljs det förstnämnda och sedan konkurrerar de genom att dela ut de högsta betygen. För en skola med dåliga betyg lockar ju inga nya kunder.

När varje elev ger i stort sett samma peng så räcker inte pengarna till de svagare eleverna, som får gå i mindre attraktiva kommunala skolor, då pengarna som skulle gått till deras mer resurskrävande undervisning istället hamnar som vinst hos ägarna i den privata aktiebolagsskolan.

Likadant är det med vårdbolagen. De etablerar sig i socioekonomiskt starka områden där de boende förväntas ha bättre hälsa och söka för mindre kostsamma sjukdomar.

De som bor i socioekonomiskt utsatta områden, det vill säga de som har sämst hälsa och de som är mest sjuka, går till offentliga vårdcentraler. Så styrs hälso- och sjukvårdslagen bort från en jämlik behovsstyrd vård.

Den proposition debatterar begränsar vinstuttagen och säkrar att pengarna i huvudsak ska gå till den verksamhet de är avsedda för.

Det finns ett stort folkligt stöd för att begränsa vinstuttagen ur välfärden, många vill även förbjuda vinstuttag helt och hållet.

Den proposition vi nu debatterar begränsar vinstuttagen och säkrar att pengarna i huvudsak ska gå till den verksamhet de är avsedda för. Propositionen är ett resultat av att Vänsterpartiet haft det som krav i förhandlingarna med regeringen. Nu finns ett färdigt lagförslag, genomarbetat och välgenomtänkt.

Med högerns ideologi så är de privata bolagens vinster viktigare än vanligt folks välfärd och därför debatterar de idag för att tillåta obegränsade vinstuttag. Det kan vi aldrig tolerera. Vi vill se en ekonomi som fungerar för alla i vårt land, inte bara för riskkapitalister och placerare.

Ulla Andersson är ekonomiskpolitisk talesperson (V)