Sverige måste omedelbart öka skyddet för hbtq-flyktingar

Ugandas nya antigaylag är en katastrof för landets hbtq-personer. De riskerar livstids fängelse för sin sexualitet. Medborgare kan straffas om de inte anger homosexuella i sin närhet till myndigheterna. Och Ugandas gayrörelse tvingas gå under jorden.

Redan när lagen antogs av parlamentet, i december, ökade hoten och trakasserierna mot homosexuella i Uganda. Det finns uppgifter om att lesbiska har våldtagits för att ”botas”.

När nu presidenten har skrivit under lagen – under en närmast ceremoniell presskonferens fylld av fruktansvärda uttalanden – befaras hetsjakten på landets homosexuella ta sig ännu grövre uttryck.

I Sverige riktas blickarna mot statens bistånd till Uganda. Norge och Danmark har redan annonserat att utbetalningar ska läggas om. Biståndsminister Hillevi Engström (M) öppnar för att även svenskt bistånd omprövas: ”Det är inte villkorslöst.”

Svenska hbtq-aktivister manar dock till lugn vad gäller biståndet. Det viktigaste är att lyssna på vad Ugandas gayrörelse vill – det är ju de som ska fortsätta leva i Uganda och som bäst vet vad som fungerar.

”Det finns inom rörelsen skilda åsikter och de måste ges lite tid innan givarländer spinner iväg. Indraget bistånd är ett kraftigt statement, men det ökar också risken för hbtq-personer i landet”, skriver RFSL:s Mathilda Piehl på Facebook.

Vad Sverige omedelbart kan och måste göra är att öka skyddet för hbtq-flyktingar. SVT berättar om homosexuella Baker Katumba, som flydde från Uganda till Sverige efter dödshot. Men varken Migrationsverket eller Migrationsdomstolen trodde på hans berättelse, och han lever nu gömd.

“Antingen kommer jag att sitta i fängelse i resten av mitt liv, eller så kommer jag att dödas av någon som nu hotar mig. Det är inget tvivel om det, jag kan inte åka tillbaka”, säger Baker Katumba.

Den svenska asyllagen slår fast att ingen får utvisas till ett land där personen riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Men migrationsdomstolarna har ändå för vana att avslå överklaganden från ugandiska hbtq-flyktingar, visar RFSL:s rättslägesanalys. Avslagen motiveras oftast med att de asylsökande ”inte har kunnat göra sina berättelser sannolika”.

Precis vad som drabbat Baker Katumba, alltså. RFSL konstaterar att migrationsdomstolarna brister i kunskap om hbtq-personers situation och att besluten därmed blir rättsosäkra.

Det är fullständigt oacceptabelt. Utlänningslagen måste ses över så att hbtq-flyktingar inte längre kan utvisas om de anses kunna gömma sin sexualitet i sitt ursprungsland. Både Migrationsverket och migrationsdomstolarna måste börja fatta sina beslut på faktisk kunskap, inte på grundlösa antaganden.

”Vi är vi toleranta, vi massakrerar ju dem inte”, säger Ugandas etikminister Simon Lokodo om homosexuella. Samtidigt utvisar Sverige hbtq-flyktingar till Uganda. Det är inget annat än en skam för vårt land.