Ulf Bjereld och Robin Zachari.
Ulf Bjereld och Robin Zachari.

Crowdfunding inom politiken har kommit för att stanna. Varför är vänstern så passiv när det gäller att utnyttja crowdfunding till individuella projekt och personliga varumärken, undrar Ulf Bjereld och Robin Zachari.

Håller högern på att springa ifrån vänstern när det gäller att utnyttja digitaliseringens möjligheter till att finansiera idéutveckling och opinionsbildning? Genom digitaliseringen kan människor i dag på ett helt annat sätt än tidigare via olika webbplattformar vara med och finansiera eller investera i projekt som ligger dem när om hjärtat. Medfinansieringen – en så kallad crowdfunding – kan avse allt från utvecklandet av nya, tekniskt avancerade nöjesprodukter till politiska projekt som ska förändra världen.

I Sverige har crowdfunding börjat leta sig in i politiken. Vi ser hur enskilda politiker finansierar sina personvalskampanjer genom crowdfunding, hur skapandet av nya dagstidningar, etablerandet av politiska bloggar och författandet av böcker finansieras av sympatisörer innan de ens finns att köpa eller ses. I USA använder många framträdande politiker sig av crowdfunding, dels för att finansiera sina kampanjer och dels för att mobilisera och stärka banden mellan sig och sina sympatisörer. President Barack Obama är här det främsta exemplet.

Crowdfunding inom politiken har kommit för att stanna. I vårt individualiserade samhälle stärker den individens roll i det att partierna förlorar inflytande över vilka kandidater som kommer att väljas in i de beslutsfattande församlingarna. En kandidat kan genom en framgångsrik crowdfunding finansiera en kampanj som ökar möjligheten att kryssa sig förbi kandidater som står längre upp på de av partierna fastställda valsedlarna.

Kollektiv finansiering av politiska projekt inte är något nytt i svensk politik. Redan 1912 startade några försvarsentusiaster ett initiativ till byggandet av pansarskeppet Sverige under namnet ”Svenska pansarbåtsföreningen”. Bakgrunden till initiativet var att liberaler skrinlagt byggandet av ett toppmodernt skepp åt svenska försvaret. Totalt samlade man ihop nära 700 miljoner kronor i dagens penningvärde. I dagens digitaliserade värld där möjligheten att omedelbart nå ut till och interagera med stora mängder (crowd) människor är möjligheterna oerhört stora.

Men hur klarar sig den politiska vänstern i förhållande till högern när det gäller att utnyttja dessa nya möjligheter? Nja, sådär. Vänstern har visserligen varit aktiv när det gäller bygget av institutionella plattformar som dagstidningar, bloggar och politiska rörelser. Här kan nämnas Dagens ETC, Alliansfritt Sverige och F!. Däremot dominerar den politiska högern när det gäller konkreta bok-, film -och personvalskampanjprojekt på redan existerande plattformar, såsom FundedByMe, för att lyfta fram ett personligt varumärke.

Den Timbroanslutne dokumentärfilmaren Martin Borgs har samlat in pengar för att göra en dokumentärfilm om vad han menar är slöseri med skattepengar. Johan Norberg, liberal debattör, samlade in över 200 000 kronor till sin bok om digitaliseringens konsekvenser för maktfördelningen i dagens värld. Inför EU-valkampanjen har den libertarianska centerpartisten Sofia Arkestål samlat in pengar till sin personvalskampanj via just crowdfunding. Hennes partikollega Fredrick Federley har hakat på.

Vi kan inte riktigt förstå varför vänstern är så passiv när det gäller att utnyttja crowdfunding till individuella projekt och personliga varumärken. I en individualiserad tid får vänstern inte ge högern monopol på individualiserad crowdfunding. Individualitet är inte lika med egoism. Svenska folket har i sina värderingar inte gått till höger. Solidariska individualister borde ta mer plats i opinionsbildningen och idéutvecklingen, och crowdfunding är ett utmärkt medel att stimulera en sådan utveckling.

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, styrelseledamot Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
Robin Zachari, utredare på tankesmedjan Tiden