Thomas Eneroth (S) gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen.

Gunnar Axén (M) upprepar på Dagens Arena samma gamla budskap från regeringen. Man kan undra om han någonsin tar del av erfarenheterna från de tiotusentals människor som drabbas av den förändrade sjukförsäkringen, skriver Tomas Eneroth (S).

Sanningen är den att sjukskrivningarna nu är högre än innan den moderatledda regeringen genomförde den så kallade rehabiliteringskedjan 2008. Det som då beskrevs som en historisk reform som skulle innebära att sjukskrivna kom tillbaka i jobb, har nu i efterhand blivit ett ordentligt misslyckande. Rehabiliteringskedjan visade sig bestå av ett antal tidsgränser. Rehabiliteringen lyste med sin frånvaro, även om Gunnar Axén försöker hävda motsatsen. Den minnesgode kommer ihåg en påstådd rehabiliteringssatsning på åtskilliga miljarder som sedan visade sig bestå av något helt annat.

Priset för regeringens experiment med sjukförsäkringen är högt och har betalats bland annat av de cirka 75 000 personer som utförsäkrats ur sjukförsäkringen. 70 procent av dem är kvinnor. I media har vi fått läsa om hur personer med svåra sjukdomar stängts av från sjukförsäkringen – inte för att de blivit friska, utan för att den bortre tidsgränsen passerats. Är det verkligen så svårt sjuka ska behandlas i Sverige?

Mer än hälften av dem som utförsäkrades visade sig i själva verket vara så sjuka att de nu är tillbaka i sjukförsäkringen. Av dem som inte gått tillbaka finns de allra flesta i mer eller mindre passiva åtgärder på Arbetsförmedlingen. Många har fått sin ekonomi raserad. Av fackförbundet Kommunals utförsäkrade medlemmar förlorade drygt en tredjedel, 36 procent, mer än 5 000 kronor i månaden. Förutsättningarna för att kunna delta i arbetslivsinriktad rehabilitering ökar inte om man samtidigt får en kraftig försämring av sin ekonomi. Och man blir faktiskt inte friskare av att bli fattig.

För oss socialdemokrater är målet klart. Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Då krävs att vi inte ger upp om en enda människa Tidsgränser i sjukförsäkringen kan vara bra, men då bör de reglera att människor får insatser så att de faktiskt kan komma tillbaka till jobb. Många av dem som utförsäkrats ur sjukförsäkringen har inte ens fått erbjudande om rehabilitering. Den som är sjuk måste få rehabilitering så att man kan komma tillbaka till jobb, inte snurra runt i olika ersättningssystem eller passiva åtgärder som inte leder till jobb. Och vill vi förhindra att fler slås ut i arbetslivet krävs satsning på förebyggande insatser istället för nerdragning på företagshälsovård och rehabilitering.

Vi vill satsa på tidiga insatser för att förebygga sjukskrivningar, en bra företagshälsovård och avskaffat sjuklöneansvar så att arbetsgivarna vågar anställa. För att man ska kunna koncentrera sig på att bli frisk vill vi se till att människor har en ekonomisk trygghet under den tid det tar att komma tillbaka till jobb. Sverige behöver en mänsklig sjukförsäkring, helt enkelt!

Tomas Eneroth

Vice Ordförande Socialförsäkringsutskottet (S)