I dag presenteras Arenagruppens valanalys. Initiativet är unikt. Valanalyser är vanligtvis något som partier gör efter varje val. Arenagruppen är oberoende. Ändå har vi valt att ge tio råd till dagens socialdemokrati.

Bakgrunden är socialdemokratins historiska försvagning. För en gångs skull känns ordet kris berättigat. Och händelseutvecklingen efter valet har snarast förvärrat situationen. Handlingsförlamningen i den socialdemokratiska partiledningen talade sitt tydliga språk. Sedan avgick Mona Sahlin och uppmanade de andra i partiledningen att göra detsamma.

I helgen höll Mona Sahlin sitt sista stora tal som ledande socialdemokratisk politiker. Hon distanserade sig från den politik hon själv gick till val på. Kriskommissionens Morgan Johansson skyllde valförlusten på partiets skattepolitik. Som han ska ha argumenterat emot – enligt honom själv. Varken det ena eller andra är särskilt förtroendeingivande. Politik är som bekant en förtroendebransch.

Arenagruppens valanalys försöker peka på några problem och utmaningar för dagens socialdemokrati. Arbetarrörelsen gick en gång i bräschen för moderniseringen. I dag uppfattas den ofta som konservativ och tillbakablickande. Socialdemokratin vann en folkmajoritet för solidaritetens idé och praktik. I dag måste solidaritet och individualism förenas. Arbetarrörelsen behöver vinna de solidariska individualisterna.

Socialdemokratin har inte haft ett genomtänkt förhållningssätt till finanssektorn och den globaliserade ekonomin. Karl Marx beskrev motsättningen mellan produktionens allt mer samhälleliga karaktär och dess privata tillägnelse. En del socialister har trott att en socialistisk revolution var lösningen. Reformister har genom historien framgångsrikt hittat lösningar som främjat framväxten av en social demokrati. Här är arbetarrörelsen i dag svaret skyldig.

Detta beror i hög grad på avsaknaden av konkret politik. Det rödgröna alternativet visade inte riktning inför framtiden. Och förmådde inte heller presentera konkreta politiska reformförslag. Man förändrar inte samhället genom att hålla ideologiska tal, utan genom att formulera konkret politik. Det vill säga gå från ord till handling. Arbetarrörelsen borde öppna sina dörrar för svenska och internationella forskare och tankesmedjor.

Socialdemokratin har även ett ledarskapsproblem som illustrerar ett kulturellt dilemma. Är ”rörelsen” i dag sin egen framgångs fånge? Socialdemokraterna behöver hitta former att attrahera nya medlemmar och framtida politiker. De gamla karriärvägarna via Unga Örnar och SSU är i dag en alldeles för smal rekryteringsbas. Den facklig-politiska samverkan mellan LO och socialdemokraterna måste reformeras genom en tydligare boskillnad mellan den fackliga och politiska rollen.

Nu är det upp till Socialdemokraterna att visa öppenhet och förmåga att förnya sig. För att kunna skapa ett bättre samhälle, öka jämlikheten och främja individernas fria utveckling.


FAKTA:
Arenagruppen tog efter valet initiativ till en oberoende valanalys. Gruppen har bestått av Lars-Åke Almqvist, Håkan A Bengtsson, Björn Elmbrant, Helene Hellmark-Knutsson, Göran Johnsson, Katrine Kielos, Carl Melin och Eric Sundström.

Valanalysen består av fyra delar som alla nu görs offentliga på Arenagruppens hemsida. Arenas valanalys ger tio råd till dagens socialdemokrati. Arenagruppen har också bett en rad privatpersoner lämna synpunkter. Dessa bidrag publiceras samtidigt med valanalysen. Carl Melin på United Minds analyserar valresultatet i ”Från medgång till nedgång” (Premiss förlag). Arenagruppen har genomfört en fokusgrupp som också publiceras.