Ledare Restauranger och lagerlokaler utsätts för attentat. Familjer får sina portar bortsprängda. Barn är både offer och förövare i gängkonflikter. För att vända utvecklingen måste vi ta ett helhetsgrepp om situationen. Vi har testat punktinsatser, till exempel straffskärpningar. Det har gett begränsad effekt. Sverige behöver mer än någonsin en blocköverskridande Sammanhållningskommission.

En klok person i min närhet sa nyligen: Gängvåldet blir vår generations stora fråga. Löser vi inte det här så kommer Sverige att vara ett helt annat land om 25 år.

Men låt oss inte helt gå ner i svart. Utvecklingen är möjlig att vända. Det går att få ett stopp på den här situationen. Allt tyder på att nyckeln till framgång är att strypa nyrekrytering till kriminella verksamheter.

En social överenskommelse bör ta sikte på alla de politikområden som påverkar nyrekryteringen 

Jag hyser ett litet hopp. Om det är något vi historiskt sett är bra på i det här landet så är det konsensus. I just den här frågan skulle Moderaterna och Socialdemokraterna verkligen behöva ta sig i kragen. Att tro att man kan lösa den här situationen med små reformer här och där är att underskatta problemet. 

Även om det just nu stormar så har partierna tidigare klarat av att skapa långsiktiga spelregler och förutsättningar för viktiga politikområden: pensionerna, infrastrukturen, energifrågorna. Till detta bör vi nu lägga “Den sociala överenskommelsen”.

En social överenskommelse bör ta sikte på alla de politikområden som påverkar nyrekryteringen: arbetsmarknadspolitiken, bostadspolitiken, jämlikhetspolitiken, kriminalpolitiken inklusive  polisens arbetssätt, kultur- och fritidspolitiken, narkotikapolitiken, skol- och förskolepolitiken och socialpolitiken.

Vad står då i vägen för detta? Jo, de politiska partierna älskar politisk konflikt. Det är deras livsluft och syret i deras tillvaro. De slår knut på sig själva för att försöka skapa konflikter de vill ha och “triangulera” bort konflikter som inte är gynnsamma för dem själva. När det rör gängvåldet agerar de inte annorlunda. Men i just den här frågan är det dags att släppa konflikt och politiskt spel. Det gynnar bara dem som vill fortsätta med sin kriminella verksamhet.

Drömmen är en blocköverskridande “Sammanhållningskommission” som faktiskt kan få igenom sina överenskommelser i riksdagen, kan avsätta rätt resurser och ge myndighetschefer och kommunledningar de uppdrag som krävs.

I arbetet bör man luta sig mot vetenskaplig evidens och respektive professions beprövade erfarenheter. Det innebär – för de båda statsbärande partierna – att man behöver lägga ifrån sig de berömda ideologiska skygglapparna.

Den moderata justitieministern har aviserat att han till sommaren ska ha en långsiktig färdplan på plats – en nationell strategi för att bekämpa gängen. Med “långsiktig” hoppas jag att han inte siktar på 2026. Det vore dömt att misslyckas.

Jag förstår vad Strömmer far efter när han efterlyser “systemkraft för att trycka tillbaka gängen”. Men att tro att den “systemkraften” ska få verkan utan att man från politiskt håll tar ett helhetsgrepp, det är ett misstag.

Tänk nytt, tänk om, tänk långsiktigt. En annan framtid är möjlig.