Jesper Bengtsson. Foto: Charles Ludvig.

Kriminalpolitiken måste sluta bygga på teoretiska luftslott.

Det räcker nu. Så här kan vi inte ha det.

Under flera år har brottsligheten ökat och den organiserade brottsligheten, gängen, blivit ett allt större problem.

Och de politiska svaren har byggt på teoretiska modeller, intellektuella konstruktioner utan förankring i verkligheten.

Men när det gäller kriminaliteten kan vi inte längre vara naiva. Problemen har blivit för stora. Flummet måste få ett slut, helt enkelt.

Ta detta med längre straff. Så fort den synliga brottsligheten ökar lägger politikerna (nästan oberoende av politisk färg) fram förslag om skärpta straff.

Straffskalan har skärpts flera gånger

 

Bara under de senaste 10 åren har straffen höjts på de flesta grova brott, möjligheten till häktning har utökats och det införts kriminalisering av nya områden. Inte minst mord, där straffskalan skärpts flera gånger.

Har antalet mord minskat? Knappast. Det är i alla fall inte den bild man får av rapporteringen från gänguppgörelserna över hela landet.

Eller ta de som döms till sluten ungdomsvård. Enligt en ny undersökning från researchföretaget Acta återfaller hela 91 procent i brott efter frigivningen. De har undersökt samtliga 466 domar mot 439 ungdomar som fick sluten ungdomsvård under perioden 2015 till 2022.

Nu råkar det ju förhålla sig så att experterna och de som forskar kring detta under lång tid har vetat att hårdare straff inte fungerar.

– Nu är det så att vi har haft en extrem expansion av strafflagstiftningen sen sekelskiftet och vi har också haft en markant ökning av antalet poliser, och det tycks ju inte hjälpa. Och det enda regeringen kan säga är; mer av samma sak. För mig är slutsatsen snarare att vi ska tänka i andra banor, det här har ju inte givit någonting, säger Henrik Tham till SVT.

Tham är professor emeritus i kriminologi.

Jag säger själv inte att brottslingar ska slippa straff. Grova brott ska leda till fängelse. Men det kommer inte lösa problemet med en allt grövre kriminalitet.

Jag antar att politikerna också vet detta, och att det är skälet till att alla (kanske SD undantaget) numera säger att det också krävs förebyggande arbete.

Men där ser vi betydligt färre konkreta förslag.

Däremot ser vi en regering som lägger en budget som gör att kommunerna inte har råd att satsa på det förebyggande arbetet på samma sätt som tidigare.

Nej, det får vara nog nu. Naiviteten måste få ett slut.

Hårdare straff räcker inte.