Luftangrepp, Saana, Jemen 2019. (Wikimedia)

debatt Läget i Jemen är katastrofalt, och om freden ska ges en chans måste vapenflödet stoppas. Feministiskt initiativ kräver därför att Sverige stoppar vapenförsäljningen till Saudiarabien och deras partners i den militära koalitionen.

Den 21 maj varnade organisationen Läkare utan gränser om en nära förestående katastrof i Jemen om inte omedelbart insatser sätts in på grund av “en snabb ökning av antalet döda i covid-19 i storstaden Aden i södra Jemen”.
Vid flera olika tillfällen och forum har uttryckts behovet av att stoppa vapenflödet som en absolut nödvändig åtgärd för att ge freden en chans.

Vi i Feministiskt initiativ är djupt oroade över vapenexporten till Mellanöstern. Krig och väpnade konflikter har plågat befolkningen i årtionden men vi tänker nu särskilt på tragedin i Jemen som efter fem års krig har lett till det som FN kallar för en av världens värsta humanitära kriser. Under Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd åren 2017–2018 stod folkrätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och humanitära frågor på dagordningen. Genom svensk medling i kriget i Jemen kunde regeringsstyrkor och rebellerna enas om en partiell vapenvila, men inga grundläggande förändringar i andra länders inblandning har skett. Den saudiarabiskt ledda koalitionen och de Iranstödda rebellerna krigar medan omvärlden tittar på. Jemen offras i det religiösa maktspelet mellan sunni- och shiamuslimer.

Regionala stormaktsambitioner frodas i Mellanöstern och världens oljeförsörjning tryggas genom glömda krig per ombud. Det är vår tids nykoloniala verklighet, att föra krig på tryggt avstånd från eget territorium. Det kallas geopolitik och Sverige deltar i detta cyniska dubbelspel. Vapenexporten fortsätter medan vi stoppar flyktingar till vårt land. Syrien är ett tragiskt exempel på ett land i ett krig som eskalerade i takt med ökad vapenförsäljning. Men det handlar inte bara om blodspengar utan också om en normalisering som inte ifrågasätter upprustning. Det är en del i kapitalismens kris att sambandet ägande/makt – genus – rasism inte bryts.

Flera länder, bland andra Tyskland, Norge, Belgien och Kanada, har valt att stoppa vapenexporten till Saudiarabien men inte Sverige.

Nu är Sverige återigen ”bara” vapenexportör och vi har en situation där nedrustning och en politik för internationellt samarbete och solidaritet väger lätt. Flera länder, bland andra Tyskland, Norge, Belgien och Kanada, har valt att stoppa vapenexporten till Saudiarabien men inte Sverige. På vilka grunder skiljer sig ländernas ställningstaganden? Vi har inte längre något militärt samarbetsavtal med Saudiarabien men stoppar inte ”följdleveranser” trots att vi har ett regelverk som förbjuder vapenexport till länder som befinner sig i militära konflikter eller kränker mänskliga rättigheter. Det finns en skiljelinje mellan den skärpta krigsmateriellagen och tillämpningen eftersom Inspektionen för strategiska produkter (ISP) utgår ifrån att det ska finnas en uppenbar risk för att vapenexporten allvarligt kränker krigets lagar för att stoppas.

I SIPRI:s årsrapport 2019 över världens vapenexport framgår att flödet av vapen till Mellanöstern ökade med 87 % mellan 2009–13 och 2014–18 och att länderna i Mellanöstern och Nordafrika har lågt engagemang i vapenhandelsfördraget (Arms Trade Treaty). Den svenska totala vapenexporten ökade med 40 % år 2019. Bland mottagarländerna finns Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Kuwait och Bahrain, alla stridande parter i kriget i Jemen.

Mot den bakgrunden är det en skam att samtidigt påstå att Sverige för en feministisk utrikespolitik. Dagens så kallade säkerhetspolitik bygger på dominans, våld och militära maktmedel och Feministiskt initiativ vill bryta denna militära norm. Det krävs tydliga handlingar för att främja global rättvisa där Sverige tar sitt ansvar. Det behövs investeringar i en hållbar samhällsutveckling och klimatåtgärder, för mänsklig säkerhet, inte upprustning.

Feministiskt initiativ kräver att Sverige stoppar vapenförsäljningen till Saudiarabien och deras partners i den militära koalitionen. Sverige har ett stort ansvar för konsekvenserna av militära attacker på det civila samhället i detta krig.

 

Jaime Gomez, Utrikespolitisk talesperson för Feministiskt initiativ
Saga Tullgren, ledamot i utrikesutskottet för Feministiskt initiativ
Mats Ekenger, ledamot i utrikesutskottet för Feministiskt initiativ
Olle Vennergrund, ledamot i utrikesutskottet för Feministiskt initiativ