Demonstration mot atomvapen under 60-talet. Foto: Hernried, Karl Heinz. (Nordiska Museet Public Domain)

debatt Idag är det FN:s internationella dag för eliminerandet av kärnvapen. Sverige måste nu skriva under den internationella konventionen om avskaffandet av kärnvapen, skriver Maria-Pilar Reyes.

Det är inte bara klimatförändringarna som hotar mänsklighetens överlevnad. Det gör också den miljöpåverkan och det miljöhot som följer av militarismen och dess ständiga behov av starkare vapen,  samt av havs- och landområden för att testa dessa och öva sig i dess användning. Den arsenal av kärnvapen som finns nu i världen räcker för att förstöra jordklotet flera gånger om. Det är oacceptabelt. Militären kan inte ha undantag från klimatavtal och miljömål. Pengar som går till vapen och militarism bör istället investeras i våldsförebyggande social utveckling och imiljöskydd.

2017 gick Nobels fredspris till den Internationella Kampanjen mot Kärnvapen (ICAN) som i Sverige drivs av Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för FRED och Frihet (IKFF). Den 7 juli 2017 antog 122 stater, inklusive Sverige, FN:s konvention om avskaffande av kärnvapen. Sverige var drivande i framtagandet av konventionen. Sommaren 2019 beslutade dock Sveriges regering att inte skriva under konventionen. Motiveringen bygger på en mycket bristfällig enmansutredning som fick hård kritik av hundratals kvalificerade aktörer.

Pengar som går till vapen och militarism bör istället investeras i våldsförebyggande social utveckling och i miljöskydd.

Paret Bengt och Marie-Therese Danielsson fick tillsammans 1991 The Right Livelihood Award, kallat det alternativa nobelpriset, för sin modiga kamp mot kärnvapensprängningarna vid Mururoa-atollen. Marie-Therese och Bengt upplevde på nära håll effekten av kärnvapenproven över människor och natur. De bodde där.  Deras kärlek till livet och deras förtvivlan över de förödande konsekvenserna av kärnsprängningarna vägde mer än möjligheten till en bekväm tillvaro. Trots motgångar och mothugg fortsatt de att kämpa mot utvecklingen av kärnvapen under resten av sina liv. Sveriges nutida beslutsfattare har en del av lära av Bengt och Marie-Therese.

Alla länder som har kärnkraft kan utveckla kärnvapen. Steget är inte svårt. Att påstå att kärnkraft skulle vara en miljövänlig investering håller inte. Påstår man något sådant har man lyckats med konstycket att glömma eller bagatellisera Hiroshima, Nagasaki, Tjernobyl och Fukushima. Den sortens kollektiva glömska eller verklighetsomskrivning får vi värja oss bestämt mot.

Regeringen måste snarast skriva under den internationella konventionen om avskaffandet av kärnvapen. Särskilt med tanke på att de som idag har makten att utlösa dessa vapen bland andra heter Putin och Trump. Med den förstörelse-kapacitet som finns skulle det inte bli så många människor kvar och inte heller några platser att leva på om en kärnvapenmakt utlöste bomben och motståndaren gav igen med samma mynt.

 

Maria-Pilar Reyes
Freds-och MR aktivist