Christopher Oskarsson och Samuel Bråse KDU

replik Med dagens pris på diesel i Sverige ligger koldioxidskatten tillsammans med energiskatten högre än EU-snittet. Situationen är så pass allvarlig att det handlar om ifall vi vill ha några svenska bönder kvar eller inte, skriver Samuel Bråse och Christopher Oskarsson,  KDU Sverige i en replik.

Miljökonsult Magnus Nilsson menar att reduktionsplikten bidrar till att minska beroendet av rysk energi, vi från KDU menar att detta är att fara med ren osanning. Sanningen är att av den totala svenska råoljeimporten bestod 8 procent utav rysk råolja. Detta ströps den 23 februarioch importeras numera från andra länder, så argumentet kring att en minskad reduktionsplikt skulle stödja Putins krigskassa håller inte.

Vidare hävdar Magnus Nilsson att Sverige har jämförelsevis låga drivmedelspriser i ett europeiskt perspektiv. Detta är givetvis ingen bild vi delar, låt oss förklara varför:

Sanningen är att med dagens pris på diesel i Sverige ligger koldioxidskatten tillsammans med energiskatten på 4,80 kronor per liter, medan EU-snittet ligger runt4,38 kronor. 7 EU-länder har högre beskattning på diesel än i Sverige ifall man bortser från moms. Med moms inkluderat, ligger Sverige på en betydligt högre prisnivå. Exempelvis Italien har högre skatt på diesel än i Sverige men deras diesel är ändå runt 4 kronor billigare. Tyskland har liknande skattenivåer som Sverige men har trots det i snitt 5 kronor lägre pris per liter diesel.

De höga priserna handlar givetvis om bland annat reduktionsplikten som leder till att vi importerar biodrivmedel från exempelvis Sydamerika så att priserna skjuter i höjden, trots noll klimatnytta. Därtill anser vi att Magnus Nilsson underdriver innebörden av vad den höga momssatsen på drivmedel i Sverige resulterar i. Momsen på drivmedel i Sverige är 25 procent, med dagens prisnivåer, motsvarar momsen runt5 kronor per literför dieseln. Det är den näst högsta momsen i EU, hela 30 procent mer än i Tyskland. Därmed om vi lägger på reduktionsplikten, skatten och de ökade priserna så blir det en markant ökning eftersom momsen är en procentsats. Om man därtill sätter in sig i situationen som bonde som driver ett lantbruk så kan dessa prisökningar handla om miljonbelopp. Ökade kostnader i miljonbelopp som kan undvikas i ett avlångt land som Sverige, bara politikerna vill.

Vi från KDU menar att det inte är rimligt att dessa höga priser ska straffa ut svensk landsbyggd och svenska bönder som har avsevärt bättre klimatarbete än andra länder. Vi menar att det är rimligare att arbeta för att våra bönder och barnfamiljer på landsbygden som inte kan köpa elbil ännu, får möjlighet att vara en del av klimatomställningen på jämlika villkor.

Situationen är så pass allvarlig att det handlar om ifall vi vill ha några svenska bönder kvar eller inte, LRF varnar därutöver om matbrist. Dessa höga priser straffar redan ut våra duktiga bönder som tvingas lägga ned och vi måste därför göra allt vi kan för att få ned priserna här och nu, så vi kan säkra svensk matproduktion. Både för klimatets skull om man ser till ett globalt perspektiv för att få ned utsläppen, men även för att öka den svenska självförsörjningsgraden inför kristider.

Vi från KDU vill därför se en sänkt reduktionsplikten till 6 procent samt en slopad energiskatt på bensin och diesel.

Samuel Bråse, Landsbygdpolitisk talesperson, KDU Sverige

Christopher Oskarsson, Ombudsman, KDU Stockholm