Marina Andersson

debatt Kvinnors rättigheter kan inte tillåtas rulla tillbaka till 1930-talet, en tid då kvinnor inte var bemyndigade att fullt ut fatta viktiga beslut rörande sina kroppar och sin familjesituation. Men att som kvinna bejaka aborträtten betyder inte att de etiska frågeställningarna är frånvarande, skriver Marina Andersson.

Ett av livets ofrånkomliga villkor är att ställas inför komplexa val. Det stora antalet illegala aborter som sker i världen över, med hög risk för kvinnans egna liv, visar på omänskliga ställningstaganden som en ofrivillig graviditet kan komma att innebära.

Att många, trots riskerna väljer illegal abort blottar ett skriande behov att få leva i ett sammanhang där den abortsökandens perspektiv och aborträtt har ett starkt lagstöd. Idag har kvinnor i Sverige tack vare en seglivad kamp rätt till ett eget beslutsfattande och ansvarstagande i frågan. Och det sett, utifrån när och vid vilka omständigheter, en upplever det vara lämpligt att skaffa barn. Inte minst utifrån principen att barn har rätt att vara önskade och rätt till god omvårdnad.

Svensk aborträtt är inte säkrad för all framtid. Hur du och jag ser på och tänker om kvinnor och kvinnors rättigheter idag, påverkar morgondagens syn på abort. Trots att forskning visat att en stor del av aborter görs i stabila parförhållanden förknippas abortsökande främst med unga, ensamstående, arbetslösa, våldtagna eller speciellt utsatta kvinnor.

Feltänket har sannolikt bidragit till att skapa myten att abort måste vara traumatisk.

Feltänket har sannolikt bidragit till att skapa myten att abort måste vara traumatisk. Och konservativa partiers agenda är inte glasklar. Vem vet, kanske har traumamyten bidragit till att grumla partiföreträdarnas omdöme i att se abort som en rättighetsfråga. Diskussionen om vårdpersonals rätt till samvetsfrihet eller vägran att ge vård vid aborter får en faktiskt att undra. Kommer svenska kvinnor verkligen få fortsätta att vara myndiga individer i frågan? Att via svensk lagstiftning ha rätt att bestämma över sin kropp?

Kvinnors möjligheter att fritt forma sina liv påverkas av lagar men också av förutfattade meningar om hur ”kvinnor ska vara och känna”. Klart är att idéer om kvinnor som valt att göra abort inte överensstämmer med deras verklighet. Studier visar att abort oftast upplevs både som en lättnad och en smärtsam nödvändighet. Och att känslor av lättnad och ansvarstagande dominerar – både före och efter en abort.

Att inte låta kvinnornas berättelser höras riskerar att cementera myten om abort som problematisk och traumatisk. Uppföljningsstudier efter ett år visar dock på motsatsen. Att kvinnorna har kapacitet att ”bejaka, härbärgera och förhålla sig till motstridiga perspektiv och känslor i samband med abort. Utan att det leder till negativa följder” för henne. Negativa följder, om det förekommer, har visat sig ha med omgivningens förväntningar på att en kvinna som beslutat sig för att genomgå en abort – ska må dåligt.

Och att upptäcka att en inte lever upp till omgivningens idéer om hur en kvinna ”ska vara och känna” har visat sig kunna framkalla skuldkänslor och känslor om att ”vara fel”.

”Jag förstår att andra tycker att jag borde må dåligt och lida av samvetskval”, säger en kvinna i en av studierna.

Kvinnors berättelser om känslor av lättnad och ansvarstagande kanske tystas ned om de utmanaren föråldrad kvinnosyn. Och visst vore det rent förkastligt om en föråldrad kvinnosyn istället för kvinnors verklighet – tillåts styra nutida och framtida samtal om rätten till säker och fri abort.

 

Marina Andersson

Styrelseledamot för Stockholms stads S-Kvinnodistrikt