aborträtt Aborträtten är återigen under attack i USA. Under gårdagen kom nyheten om hur ett utkast läckt från USA:s högsta domstol. I läckan framgår det att man planerar att upphäva domen som garanterat den amerikanska aborträtten i femtio år, skriver Nora Wurtzel.

Det som är nytt denna gång är att det inte rör sig om enskilda stater, utan att lagen kan ändras på nationell nivå. Det blir därmed upp till delstaterna själva att lagstifta i frågan. Hälften av staterna beräknas då riva upp aborträtten helt eller delvis. Vi har redan sett hur det i amerikanska delstater som Texas och Alabama har riktats brottsmisstankar mot kvinnor som valt att göra abort eller fått missfall.

Den högerkonservativa logiken kan vara svår att förstå: embryon och foster är liv som ska skyddas medan den gravida är mordmisstänkt. I Sverige och internationellt är retoriken hos abortmotståndarna ofta inriktad på formuleringar om att värna om livet, men det är aldrig den gravidas liv som ska skyddas.

Egentligen är retoriken inte så svår att greppa: en livmoder och personen som den råkar vara en del av är inte mer än en behållare. Ett passivt kärl utan människovärde. En avelsko om man så vill. Det spelar ingen roll om den gravida överlever eftersom det inte rör sig om en människa utan någon slags reproduktivt instrument.

Inskränkningar i aborträtten är förenat med livsfara.

Vi vet att förbud av aborter inte leder till att aborterna upphör. I stället blir det farligare för den som vill avbryta sin graviditet när aborten inte kan utföras i en säker miljö.

Samma utveckling har skett i Polen. I början av året rapporterade svenska medier om en polsk kvinna som avled efter att ha burit på ett dött foster i över en vecka. Detta var det andra fallet på kort tid som innebar att en kvinna miste livet till följd av lagstiftningen som enbart tillåter abort vid våldtäkt, incest eller när det finns en fara för den gravidas liv.

Inskränkningar i aborträtten är förenat med livsfara. Både för de som tvingas fullfölja farliga graviditeter och de som gör illegala aborter i osäkra miljöer.

Samtidigt har vi två riksdagspartier som med jämna mellanrum vill försvaga den svenska aborträtten. Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har vid flera tillfällen lagt motioner i riksdagen om att sänka gränsen för abort och se över den svenska lagstiftningen. Kristdemokraternas kvinnoförbund har en ordförande som tidigare varit aktiv i anti-abortorganisation.

Det går inte att luta sig tillbaka och tänka att vi i Sverige går säkra. Det blir tydligt i fall som Polen och USA, när utvecklingen tar flera steg tillbaka. En av anledningarna till att USA:s högsta domstol nu kan försvaga aborträtten är att Donald Trump under sin tid vid makten utsåg nya domare till Högsta domstolen.

Vi vet vilken skada den konservativa högern kan orsaka, för i en sådan värld är den gravidas liv inget värt. Även om det är skrämmande är det inte mer än logiskt i en antifeministisk syn på människan. Vad i Sverige behöver göra är att vara på vår vakt mot högervindarna som blåser och stå upp för rätten till fri abort.

Nora Wurtzel går Aftonbladets utbildning ledarskriv och pluggar litteraturvetenskap i Göteborg.
Hon frilansar som litteraturkritiker och är svag för svensk arbetarlitteratur.