Li Weeks, Martin Escobar Steinvall Nils Norell Frida Gunnarsson

Sveriges nuvarande lagstiftning som gör det kriminellt att vara påverkad av narkotika kritiseras av allt fler. Utred om vi ska följa Norges väg och öppna för att göra det legalt att använda narkotika, skriver S-studenters narkotikapolitiska nätverk.

En majoritet av partierna i det norska stortinget har i dagarna kommit överens om att öppna upp för en avkriminalisering av narkotika. Bakgrunden till reformförslaget är att landet har en historiskt hög narkotikadödlighet, varför man vill flytta fokus från bestraffning till vårdinsatser.

Det norska förslaget kan tas efter även i vårt land – för det krävs inga djupare efterforskningar för att konstatera att det är något som inte står rätt till med svensk narkotikapolitik.

Ett tydligt exempel på det är att Sverige är det land inom EU där näst flest människor om året dör i narkotikarelaterade skador.

2015 rapporterade Sverige in 661 dödsfall till EU:s narkotikabyrå EMCDDA, ett decennium tidigare var samma siffra 225. Det är nästan en tredubbling på tio år. Denna utveckling är något som medlemmar ur det Socialdemokratiska studentförbundet ser allvarligt på och har därför startat ett narkotikapolitiskt nätverk i syfte att lyfta upp problemet på den politiska dagordningen. Som ett första steg i förändringen av narkotikapolitiken vill vi från nätverket se att lagen om kriminaliseringen av det egna bruket utvärderas.

2015 rapporterade Sverige in 661 dödsfall till EU:s narkotikabyrå EMCDDA, ett decennium tidigare var samma siffra 225. Det är nästan en tredubbling på tio år.

Sveriges nuvarande lagstiftning som gör det kriminellt att vara påverkad av narkotika kritiseras av allt fler inom forskningen, senast i en rapport i den medicinska tidskriften the Lancet. När lagen infördes 1988 gjordes ett avsteg från en av de straffrättsliga principerna som innebär att inte straffa någon för en handling som är riktad mot den egna personen.

Flera brukarorganisationer riktar kritik mot lagen då den i praktiken innebär att inte bara ambulanspersonal utan även polis åker ut på överdoser. Hur många personer det hindrat från att ringa 112 är det ingen som vet.

De som var kritiska till kriminaliseringen av eget bruk lyfte en farhåga att den skulle innebära att polisen riktade om sina resurser från langare till brukare. Idag, 30 år senare, ser vi flera tecken på att de har besannats.

Förra året utförde polisen 40 000 urinprov, vilket visar på en fyrdubbling under 2000-talet. Det är tydligt att utvecklingen inte beror på en ökad drogkonsumtion då statistiken även visar att 25 procent av dessa var negativa, i jämförelse med 10 procent i den tidigare mätningen. Här talar siffrorna sitt tydliga språk – polisen har omprioriterat sina resurser under den här perioden.

Den grova organiserade brottsligheten får stå tillbaka framför de ringa brotten. Frågan vi ställer oss är om omprioriteringen fått önskad effekt? Det borde vara mer effektivt för en redan hårt ansatt polismyndighet att satsa sina resurser på att komma åt roten till problemet.

Vi är som tur är inte ensamma om att vilja utvärdera och reformera svensk narkotikapolitik. Vänsterpartiet har sedan länge velat se en reformering och nu höjs även röster i från borgerligt håll inom såväl MUF som Centerpartiet och Liberalerna.

Lagen om kriminalisering av eget bruk har inte utvärderats en enda gång sedan den infördes för 30 år sedan.

Detta är något vi välkomnar och genom vårt nystartade nätverk vill vi visa att det även finns delar inom socialdemokratin som tar frågan på allvar – och vi hoppas att fler inom partiet följer efter. Vårt partis värdegrund bygger på att vi alla är en del av samhällsbygget.

Idag ser vi att personer med narkotikaproblematik är en grupp som ofta faller utanför skyddsnätet. Det kan vi inte acceptera i ett välfärdsland som Sverige. Vi kan inte fortsätta blunda för dem som far illa, bara för att vi så gärna vill hålla fast vid visionen om att det inte ska finnas någon narkotika i vårt samhälle.

Vi har respekt för att det här är en laddad fråga som utmanar gamla normer. Men för att vi ska kunna hitta en väg framåt krävs det mindre moraliserande och mer konstruktivitet som bygger på forskning.

Lagen om kriminalisering av eget bruk har inte utvärderats en enda gång sedan den infördes för 30 år sedan. Därför bör det knappast betraktas som kontroversiellt att påstå att det nu är dags för en översyn. Svensk narkotikapolitik behöver förbättras och det här är ett första steg på vägen mot att få ner den narkotikarelaterade dödligheten.

Frida Gunnarsson

Nils Norell

Martin Escobar Steinvall

Li Weeks,

S-studenters narkotikapolitiska nätverk