Skärmdump från ITECs hemsida.

debatt I Stockholm hålls inom kort en mässa som främst är till för att sälja vapen, menar Pelle Sunvisson som anser att stadens politiker bör stoppa uthyrningen.

På Stockholmsmässan ska det 14-16/5 hållas en mässa som inte annonserats i något offentligt kalendarium. Via organisatörernas hemsida går det att läsa sig till att mässan heter ITEC och att den svenska huvudsponsorn är SAAB. Men det handlar varken om IT i någon vanlig mening eller om en bilindustri som gjort konkurs. Det SAAB som står bakom ITEC är vapenföretaget som tillverkar jaktflygplanet JAS, granatgeväret Carl Gustav och stridsledningsplanet Eagle Eye. Men enligt organisatörerna handlar det inte om någon vapenmässa.

Mässan hålls för trettionde gången och för andra gången i Stockholm. Själv namnet utläses International Forum for the Military Simulation, Training and Education Community och kan alltså ungefär översättas till Det internationella forumet för intressegrupper inom militär simulation, träning och utbildning. Att en av de så kallade guldsponsorerna är Frankrikes största vapenföretag Thales understryker den militära kopplingen. Ändå är det alltså ingen vapenmässa.

Talarna kommer från försvarsmakter och vapenindustri och såväl Nato som turkiska och israeliska vapenföretag har egna bås. Tidigare mässor har helt dominerats av simulatorer för krigföring. Men med så många produkter av dual-use och så mycket grundat i civil-militär samverkan är det ändå inte tal om någon vapenmässa.

Clarion, det bolag som organiserar mässan, har mässor för vapenindustrin som en av sina specialiteter och anordnar bland annat några av världens största militära vapenmässor i London, Bahrain och Brasilien. Men deras mässa i Stockholm är ändå ingen vapenmässa. Inte ens det faktum att Clarion samkör ITEC med två andra militära mässor lär göra den till en vapenmässa.

Electronic Warfare Europe (ungefär Elektronisk krigföring Europa) samlar det senaste inom elektronisk och elektromagnetisk krigföring och Undersea Defence Technology (ungefär Undervattensförsvarsteknik) samlar världens tillverkare av ubåtar och annan undervattensutrustning avsedd för krig. Saab, som sen övertagandet av Kockums 2014 också tillverkar ubåtar, är huvudsponsor också här. ITEC må likna en vapenmässa, men är det inte riktigt ändå.

Medan jag skriver den här texten byter faktiskt hela tillställningen namn.

Medan jag skriver den här texten byter faktiskt hela tillställningen namn. På sin hemsida kallar organisatörerna den plötsligt Training and education technologies for the defence and civil protection community. Ordet military (militär) är borta, utbytt mot det mjukare defence (försvar) och garderat med det positiva civil protection (civilt skydd). Att akronymen ITEC därmed inte alls längre stämmer gör ju mindre – för mässan är ju inte en vapenmässa.

”Nej, det är definitivt ingen vapenmässa.” påpekar alla inblandade för Deutsche Welles reporter under mässan i Stuttgart 2018. Och har du inte ställt frågan än så ställs den här:

Varför är det så viktigt ITEC inte kallas vapenmässa?

För att det är farligt. 2005 klargjorde Amsterdams borgmästare Job Cohen att mässan var ”oönskad” och inledde en process för att bannlysa den. Mässan har inte återkommit till Amsterdam sen dess.

I tyska Köln hänvisade vänsterpartiet Die Linke till ”den oskrivna regeln att stadens mässlokaler inte ska upplåtas för högerextremistiska, pornografiska eller militära tillställningar.” De gröna instämde och tillsammans drev de 2014 igenom ett beslut att ITEC inte längre skulle få hyra stadens lokaler. Planerna att återkomma till Köln 2018 fick därför skrotas och förra årets mässa hölls i stället i Stuttgart.

Men också i Stuttgart ägs mässhallen av staden. Liksom på andra ställen sålde anordnaren Clarion in ITEC som en mässa med civila förtecken. Tricket verkar ha fungerat och staden gav mässan utställningstillstånd trots att man 2016 infört ett förbud mot offentliga investeringar i vapenindustrin. På grund av protesterna i staden beslutades det att Clarion i fortsättningen inte skulle få använda stadens utställningscentrum.

Och här är grejen! Också i Stockholm ägs mässlokalerna av staden! 50,4% av Stockholmsmässan tillhör invånarna i Stockholms stad. Mässan är alltså offentligt ägd.

Liksom mässan inte är någon vapenmässa kommer alla frågor till de politiker som sitter i Stockholmsmässans styrelse förneka att de har något inflytande över mässans innehåll.

Det är därför vår uppgift att påminna om att mässan trots alla förnekelser och omvägar via simulatorer och eufemismer handlar om vapen och att vapen endast har tre användningsområden: med dem kan man hota, lemlästa och döda andra människor.

Och det är vår uppgift att påpeka att ingen mängd civil-militär samverkan kan tvätta bort skulden för deltagandet i de brott mot folkrätten som några av de representerade försvarsmakterna har begått.

Framför allt är det vår uppgift att göra det som redan gjorts i Amsterdam, Köln och Stuttgart – driva ut krigsprofitörerna från våra allmänna utrymmen!

 

Pelle Sunvisson, antimilitarist och skribent