Axel Hallberg

Mer kan göras för att drastiskt minska utsläppen från bilar, bussar och tunga transporter. Senast 2030 bör fossila bränslen i tanken förbjudas helt, skriver Axel Hallberg, språkrörskandidat för Grön Ungdom.

Inrikes transporter står för nästan en tredjedel av Sveriges totala klimatutsläpp. Om Sverige ska fortsätta gå i täten i klimatarbetet krävs därför fortsatta åtgärder för att minska klimatutsläppen från transporterna.

Det gröna avtrycket i regeringen har märkts under mandatperioden, inte minst på det här området med införandet av bonus-malus för att gynna köp av nya miljöbilar, reduktionsplikt för att öka användningen av biodrivmedel och investeringar i spårbunden trafik. Det är viktiga steg, men mer går att göras.

Jag kandiderar till språkrör för Grön Ungdom och vill få förtroendet att fortsätta jobba för att Sverige ska vara bäst på klimatfrågor och ligga i framkant i den gröna omställningen. Då behövs Miljöpartiet, och Miljöpartiet behöver ett ungdomsförbund som tar diskussionen om de svåra frågorna, vågar vara visionära och som brinner för att radikalt minska utsläppen.

Jag är stolt, men inte nöjd. Mer kan göras för att drastiskt minska utsläppen från bilar, bussar och tunga transporter. Därför föreslår jag idag åtta förslag för nästa steg i omställningen till en förnybar fordonsflotta.

Frågor för Miljöpartiet att driva långsiktigt och för att ytterligare spetsa till det som redan idag är Sveriges mest progressiva politik på det här området.

  1.  Förbjud fossila drivmedel. Reduktionsplikten, även kallat bränslebytet, tvingar fram ökad inblandning av förnybara drivmedel i tanken. Det är en fantastisk framgång för Miljöpartiet, men kvoterna sträcker sig nu bara fram till 2020 och är alldeles för små. Ett slutdatum måste sättas. Fossila bränslen i tanken bör förbjudas 2030.
  2.  Inför fler skatter för bilar i städer. Utrymmet i städerna är begränsat. Det är fantastiskt att Miljöpartiet varit drivande för att införa trängselskatter i både Stockholm och Göteborg. Nu är det dags för nästa steg. Fler städer borde införa trängselskatter. Det borde även införas möjlighet för kommuner att ta ut en skatt för parkeringsplatser, för att undvika överdimensionerade parkeringsytor och klimatvidrig storstadsbilism.
  3.  Fler bilfria gator i Sveriges storstäder. Bilismens tidsålder är förbi.En stad byggd för bilen är en stad byggd med ständigt kaos. Gång och cykel gör städer till platser där folk vill bo och leva. Runt i hela landet bygger Miljöpartiet cykelbanor och gågator. Det måste växlas upp. Det är dags att låta städer säga adjö till privatbilismen.
  4.  Elektrifiera mera. Elbilen har kommit för att stanna. Regeringen har stöttat elbussar och test av långväga transporter med el. Mer kan göras, exempelvis borde Upphandlingsmyndigheten hjälpa de kommuner och regioner som vill gå föra och upphandla helt elektrifierad kollektivtrafik. Klimatklivet har bidragit till utbyggnaden av laddstolpar, men vi måste nu utöka stödet, göra det förbjudet för icke-eldrivna bilar att parkera vid laddstolpar och på sikt öka bonusen i bonus-malussystemet för elbilarna.
  5.  Delningsekonomin går hand i hand med den gröna omställningen. Idén om att varje människa ska äga sin egen bil tillhörde 1900-talet. Bilpooler och biluthyrning måste underlättas. Incitamenten skapar vi genom att ytterligare höja fordonsskatten, genomföra regelförenklingar och göra det enklare för kommuner att avsätta mark till bilpooler.
  6.  Inför kilometerskatten. Miljöpartiet och Socialdemokraterna gick båda till val på en kilometerskatt. En utredning har jobbat på under mandatperioden, men någon skatt är fortfarande inte på plats. De tunga transporterna måste ges incitament att välja tåget eller lastfartyget framför den skumpiga lastbilen. Även länder med stora avstånd, som USA och Tyskland, har redan kilometerskatt. Låt äntligen kilometerskatten, eller vägslitageskatten som den också kallas, bli verklighet.
  7.  Låt flyget för sina utsläpp. Flygskatten är ett viktigt första steg, men flyget kommer trots detta billigt undan. På sikt borde flyget stå för sina fulla utsläpp. 430 kronors skatt för en resa till Thailand är självklart ej tillräckligt. Grön Ungdom ska fortsätta ta upp kampen mot flyglobbyn för att flyget ska betala för sina utsläpp.
  8.  Inte en krona till motorvägar innan tågen går i tid. Samtidigt som tågtrafiken fortsätter lida av bristande underhåll och stora förseningar så pratas om investeringar i motorvägar. Jag vill införa en ny princip i svensk politik: Inte en krona till motorvägarna, så länge vi inte lagt nog med resurser för att tågen ska gå i tid. Österled eller Förbifart är förlegat, framtiden är spårbunden.

Transportsektorn är avgörande för att nå klimatmålen. Att Sverige når klimatmålen är Miljöpartiets grunduppgift. Därför är det också en självklarhet att Grön Ungdom, som Sveriges mest progressiva och klimatvänliga ungdomsförbund, ska ligga i framkanten i den här debatten och presentera de förslag som är morgondagens verklighet.

Axel Hallberg är språkrörskandidat, Grön Ungdom