Nya Slussen. Källa: Foster Partners och Berg Arkitektkontor
Nya Slussen. Källa: Foster Partners och Berg Arkitektkontor

Sten Nordin tiger som muren om både problem och lösningar när det gäller Slussen i Stockholm. Riv, bygg upp och behåll det geniala i dagens klöverbladssystem, skriver Sverker Lindström.

Finansborgarrådet Sten Nordins och stadshusmajoritetens planer för Slussen har havererat på flera centrala punkter. Det är dags för kloka framåtsyftande krafter att enas om att skapa en fräsch och fungerade trafik och passagerarmiljö för Slussen.

Målet måste nu vara att renovera Slussens trafiklösningar och därmed slippa en farlig bergrumsmiljö för bussresenärer, undvika att bygga en olämplig och regelvidrig Söderledstunnel samt komma ifrån ogenomtänkta och korkade trafiklösningar. Med ett nytt upplägg kan Sluss-miljön fungera ny och fräsch om 3-4 och inte först om 8-10 år.

Trots problemen tiger Sten Nordin, alla alliansledamöter och stadens tjänstemän som muren om både problem och lösningar. Det är i sig en skandal att ingen ansvarig politiker öppet diskuterar med allmänheten om de problem som uppstått.

Det finns bra alternativ för gående, cyklister, buss- och T-baneresenärer samt för biltrafiken inte bara för framtiden utan även under ombyggnadstiden. Det går att riva det nerslitna trafiksystemet, renovera och bygga nytt med grund i gällande detaljplaner.

Glöm bussterminalen i Katarinaberget. Den är stoppad av domstol. Nya uppgifter visar också att det kan vara farligt för tusentals personer att befinna sig i terminalen om en bussbrand bryter ut.

En omgörning av planerna och en ny detaljplaneansökan är en 2-3-årig process och en fördröjning som inte går ihop med beskedet att Katarinavägen ska stängas av 2015 då Slussen-bygget ska påbörjas. Varför berättar ingen ansvarig om vad som ska ske nu efter fiaskot med bussarna?

Värre är att även alternativet till bergrumsförläggningen är bortdribblat för närvarande. Marken är såld till ett fastighetsföretag.

Lösningen är att ta tillbaka marken framför KF-huset och placera terminalen på Stadsgårdskajen, i närheten av den nuvarande terminalen. Ny planering kan sedan genomföras när T-banan till Nacka blir klar om 7-10 år.

Söderleden bör få en riktigt byggd tunnel i två åtskilda rör under Slussen istället för den EU-regelvidriga tunnel som Nordin-planen innehåller. Man vill ha en 430 meter lång tunnel som ska byggas i ett enda rör, vilket anses farligt.

Helt osannolikt ligger det dessutom en T-korsning mitt i tunneln för trafik som ska upp på den stora bron mellan Katarinavägen och Skeppsbron. Det anses farligt med ett sådant stopp mitt i tunneln som också skapar köbildning.

Idén med en enda trafikväg över Slussen-näset måste överges. Behåll två genomfarter för trafikanterna. Riv, bygg upp och behåll det geniala i dagens klöverbladssystem.

Stoppa tanken på en enda T-korsning för trafiken där Hornsgatan och Katarinavägen ska mötas och där all trafik ska passera, tiotalet busslinjer och alla bilar.

Köer och stopp är att vänta, speciellt eftersom det där också ska finnas ett brett övergångsställe. Det är fel tänkt.

Med en ombyggnad som tar avstamp i det nuvarande trafiksystemet kan byggtiden halveras till 3-4 år och trassligheterna för trafikanterna kan minimeras och lösas på andra sätt än det elände som Nordin-planens genomförande innebär då all trafik och de stora busslinjerna 2 och 3 ska ledas via Folkungagatan, Medborgarplatsen och ner i Söderleden och sedan upp vid Slussen och ner mot Munkbroleden.

Ogenomtänkt och onödigt.

En ny plan behövs för gående över Slussen. Nordin-planen ska tvinga ner alla nära vattennivån och båtarna som ska slussa. De ska passera en av två öppningsbara broar över slusskanalen. På väg till Söder ska de sedan mötas av en jättelik trappa, hög som ett fyravåningshus.

Det är ingen vänlig lösning även om det sägs att rulltrappor ska finnas. Vem vill ha en sådan trappa?

Socialdemokraterna och oppositionen måste våga ta ansvar för en snabbare och rimligare ombyggnad av Slussen och inför valet ha beredskap för en snabb omplanering av Nordins undermåliga plan. Utan ett farligt och opraktiskt bergrum för bussarna. Utan en regelvidrig tunnel för Stadsgårdsleden. Utan osmarta T-korsningar i trafiken, med mera.

Använd den gamla klöverbladsmodellen, riv och modernisera. Det är i dag många som inser att en sådan lösning är den centrala delen av ett fungerande modernt Slussenprojekt som kan tillgodose många goda syften.

Sverker Lindström, journalist och författare