Karin Gustafsson och Anna Rantala Bonnier.

debatt Pojkar glöms ofta bort när vi talar om hedersrelaterat våld och förtryck. Därför vill vi att Stockholm öppnar ett skyddat boende även för pojkar som måste fly, skriver Feministiskt initiativ och Socialdemokraterna. 

Det har gått över ett år sedan pandemins början och det nya liv som det inneburit. Enligt rekommendationerna håller vi oss hemma, umgås bara inom hushållet och lever med sociala begränsningar för att stoppa smittspridningen. Tyvärr finns det också en baksida av den isoleringen. För våld, hot och förtryck går inte i karantän. Det frodas där.

De senaste åren har vi sett en ökning av unga i Stockholm som söker hjälp mot hedersrelaterat våld och förtryck. Förra året ökade Rädda Barnen sitt stöd till unga som lever i hedersrelaterat våld och förtryck genom att tredubbla antalet öppna timmar i sin anonyma stödchatt. Det är alarmerande siffror. Samtidigt vet vi att i verkligheten är mörkertalet fortfarande stort, speciellt när det gäller unga pojkars utsatthet. En grupp som är ofta är bortglömd i debatten.

Oftast fokuserar samhället på tjejernas roll och utsatthet, och även om man uttryckligen inte sagt det, blir det ett “kvinnligt kodat” problem.

Pojkar glöms ofta bort när vi talar om hedersrelaterat våld och förtryck. Oftast fokuserar samhället på tjejernas roll och utsatthet, och även om man uttryckligen inte sagt det, blir det ett “kvinnligt kodat” problem. Men faktum är att pojkar är utsatta. Även om det kan skilja sig från det mer tydliga, direkta våldet mot flickorna.
Förtrycket mot pojkar är komplext. Det kan se väldigt olika ut och kan innebära både att man själv är utsatt för våld, men också att man pressas till att utöva kontroll mot andra. Pojkar kan också riskera att bli bortgifta för att säkerställa familjens heder. Eller utsättas på grund av sexuell läggning eller identitet; htbqi-killar är en extra utsatt grupp när det kommer till hedersrelaterat våld.

Därför vill Feministiskt initiativ och Socialdemokraterna att Stockholm öppnar ett skyddat boende för pojkar som måste fly undan hedersrelaterat våld. Hittills har det grönblåa styret i Stockholm sagt nej till våra förslag.

Trots att Origo, stadens egna resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, konstaterar att det finns ett behov av stödinsatser för målgruppen. Staden behöver göra mer för att skydda alla sina innevånare. Både genom att säkerställa att det finns ett skydd och genom att arbeta förebyggande.

För att tidigt kunna hjälpa barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld är det viktigt att man har kunskap om det hedersrelaterade våldets särskilda mekanismer. Rätt kunskap kan vara avgörande för att den som är utsatt kan få den hjälp som hen har rätt till. Vi vill därför se kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma.
För idag finns det inte samma insatser för att arbeta med unga pojkar som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. För båda delarna är personalen som arbetar inom stadens olika verksamheter central i stödet och skyddet. Genom att stärka socialtjänsten, skolan och förskolan kan samhället tidigt fånga upp barn och unga som utsätts för våld och förtryck.

I Stockholm ska alla kunna vara fria och trygga.

 

Karin Gustafsson
ledamot socialnämnden för (S), Stockholm

Anna Rantala Bonnier
gruppledare i socialnämnden för (Fi) Stockholm