Bild: Fredrik Hjerling

Om Maria Arnholm vill göra skillnad som jämställdhetsminister bör hon införa krav på samtycke i sexualbrottslagen. Nu är sista chansen före valet 2014, skriver Gunvor G Ericson, jämställdhetspolitisk talesperson (MP).

I veckan har Maria Arnholm varit jämställdhetsminister i ett år. Vi hade höga förhoppningar när hon valdes. Äntligen en jämställdhetsminister som kallar sig feminist! Tyvärr har Arnholm inte åstadkommit särskilt mycket på sin post. Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor är högre än någonsin. Kvinnor får ta allt större ansvar för att vårda anhöriga när omsorgen monteras ned. Och ett nej är fortfarande inte ett nej i våldtäktslagstiftningen.

I helgen demonstrerade tusentals människor mot sexuellt våld och för samtyckeslagstiftning. Bakgrunden är flera friande domar i våldtäktsmål. En man blir friad från våldtäktsmisstankar trots att kvinnan sa nej flera gånger och tydligt uttryckte att hon inte ville ha sex med mannen. I höstas friades sex tonårskillar från en våldtäktsmisstanke där de drog in en 15-årig flicka i ett rum och en efter en hade sex med henne. Flickan sa nej men domstolen ansåg inte att hon befann sig i det hjälplösa tillstånd som krävs för en fällande dom.

Det är inte domstolen det är fel på. Det är lagen. Ofta tror offret att det räcker att säga nej, men så är det inte. Lag och domstol kräver våldsamt motstånd eller bevisad redlöshet för att fälla för våldtäkt. Gärningsmannen måste dessutom ha som avsikt att våldta offret. Inte sällan frias män för att de hävdar att de inte ”förstått” att de våldtagit någon.

Helgens demonstrationer för en samtyckeslagstiftning talar sitt tydliga språk. Tusentals människor slöt upp bakom devisen att nej ska vara ett nej – även i lagens mening. Miljöpartiet har länge drivit att grunden för sex ska vara frivillighet och ömsesidighet. Vi tillsatte 2008 en utredning som leddes av professor i straffrätt Madeleine Leijonhufvud, som kom fram till att ett samtyckeskrav behövs. Även regeringens egen utredning rekommenderade att sex utan tillåtelse ska vara brottsligt. Ändå har regeringen inte lagt något sådant förslag.

Maria Arnholms eget parti, Folkpartiet, står numera bakom en samtyckeslagstiftning. Det gör även Vänsterpartiet, Centerpartiet och delar av Kristdemokraterna. Nu finns en möjlighet för Moderaterna och Socialdemokraterna att ändra åsikt.

Vi uppmanar Maria Arnholm att lägga fram en proposition om samtyckeslagstiftning före den internationella kvinnodagen den 8 mars. En annan möjlighet är att hon förmår sina allianskollegor att rösta för Miljöpartiets motion, som kommer upp till behandling inom kort. Det skulle vara en present till alla som tycker att grunden för sex ska vara ömsesidighet och frivillighet. Frågan är färdigutredd – nu saknas bara politisk vilja.

Det måste bli en ändring i lagen. Ingen kvinna ska behöva riskera att bli våldtagen för att mannen ”trodde” att hon var med på det, eller för att hon inte gjorde tillräckligt våldsamt motstånd. Ett nej är alltid ett nej.

Gunvor G Ericson, jämställdhetspolitisk talesperson (MP)