Roger Patriksson, Valle Karlsson

Snabbtåg Om regeringen menar allvar med ett fossilfritt samhälle måste vi snabbt börja bygga nya höghastighetsbanor i Sverige. Det är bra för både jobb och klimat, skriver Sekofackets ordförande Valle Karlsson tillsammans med Roger Patriksson, ordförande Seko bransch spårtrafik.

Sverige är ett glesbefolkat land med en stor exportberoende industri. För att överbrygga nackdelen i att ha långt till marknaderna, där industrin säljer sina varor, krävs en infrastruktur som länkar samman landet.

Industrin behöver kompensera sitt avståndshandikapp till den europeiska marknaden med en infrastruktur som presterar i världsklass. Tyvärr är inte så fallet. Vår infrastruktur underpresterar.

Regeringen bör använda infrastrukturpolitiken som ett sätt att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 samt för att hålla visionen om ett grönare samhälle vid liv. Drift och underhåll av infrastrukturen bör alltid finansieras löpande via anslag. Däremot måste regeringen vara mer öppen för att lånefinansiera vissa större nyinvesteringar i infrastrukturen.

Dagens modell med anslagsfinansiering innebär att flera samhällsekonomiskt lönsamma projekt inte blir av. Projekt som hade bidragit till att nå målen om full sysselsättning och EU:s lägsta arbetslöshet.

I Trafikverkets förslag kommer utbyggnaden behöva pågå större delen av detta århundrade innan det är klart.

Ett projekt som regeringen bör låna till är byggandet av nya höghastighetsbanor i Sverige för tåg med hastigheter uppemot 320km/h. I infrastrukturplanen konstaterar Trafikverket att pengarna som nu givits av regeringen räcker till en långsam utbyggnad av nya stambanor med låg hastighet.

I Trafikverkets förslag kommer utbyggnaden behöva pågå större delen av detta århundrade innan det är klart. Dessutom med en gammal teknik. Lånas pengarna har Sverige istället stambanor i världsklass om 20 år.

Om regeringen menar allvar med att få ett fossilfritt samhälle måste det bli en snabb utbyggnad. Det är inte förrän hela höghastighetsnätet står färdigt som samhället också drar nytta av hela investeringen.

Regeringens infrastrukturpolitik når inte riktigt hela vägen fram. Bristerna i järnvägen ser dessvärre ut att kvarstå kommande år om inte regeringen agerar. Regeringen måste vara mer öppen för att aktivera finanspolitiken och låta staten låna pengar för samhällsekonomiskt lönsamma stora investeringar. Det kommer få positiva effekter.

Seko hoppas att regeringen tydligt deklarerar att de avser låna till byggandet av höghastighetståg. Det handlar om ett framtidsprojekt som flera generationer kommer ha nytta av. Bara så kan målen om klimat och full sysselsättning nås.

 Valle Karlsson är ordförande Seko

Roger Patriksson är ordförande Seko bransch spårtrafik

Läs också: En dyrbar väg.