Valle Karlsson Seko Foto: Pernille Tofte

INFRASTRUKTUR Trafikverkets transportplan presenterades under torsdagen. Budgetramen för förslaget ligger på 622,5 miljarder men fackförbundet Seko tycker att det satsas för lite pengar och är kritisk till att höghastighetsbanan byggs för bara 250 kilometer i timmen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) tog under eftermiddagen emot Trafikverkets förslag till nationell trafiklagsövergripande plan för transportsystemet 2018–2029. Under en presskonferens presenterade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon de föreslagna satsningarna.

För budgetramen på 622,5 miljarder kronor föreslår Trafikverket bland annat en höghastighetsbana. Den första sträckan ska gå mellan Järna och Linköping samt Hässleholm och Lund. Därefter föreslår Trafikverket en satsning på sträckan Linköping – Tranås – Borås. Många hade hoppats på att den nya banan skulle kunna byggas för tåg med en topphastighet på 320 kilometer i timmen, men Trafikverkets förslag är att banan ska byggas för tåg som går max 250 kilometer i timmen.

– Med utformningen som Ostlänken i dag har är det svårt att motivera 320 kilometer i timmen istället för 250 kilometer i timmen då det kostar 10 miljarder mer och man bara tjänar 6 minuter, sa Lena Erixon, under presskonferensen.

Valle Karlsson, ordförande för fackförbundet Seko tycker att det är en märklig prioritering om regeringen verkligen vill bygga för att få fler att välja tåget istället för flyget.

– Man tittar på ny teknik och pratar om förutsättningar för förarlösa bilar i förslaget, då är det konstigt att man inte spänner bågen hårdare om det nu är så att man menar allvar med att attrahera flygresenärer, säger han.

Även om resesträckan mellan exempelvis Stockholm och Göteborg inte skulle bli så mycket kortare med ett höghastighetståg på 320 kilometer i timmen, finns det andra sträckor, som mellan Stockholm och Malmö, som skulle kunna pressas ner till tre timmar, menar Valle Karlsson.

– Det finns undersökningar som visar att tre timmar är en slags avgörande gräns för flygresenärer att välja tåg framför flyg. Eftersom flyg har ställtider, så kommer man lätt upp i tre timmar oavsett vilken sträcka man flyger och då blir det ju ett intressant alternativ med tåg, säger han.

Även Miljöpartiet ställer sig kritiskt till Trafikverkets föreslagna hastighetssänkning av höghastighetsbanan.

– Vi tycker att man ska ha den moderna hastigheten för att göra tåget till ett seriöst alternativ till flyget. Det här är något som Sveriges kommuner och landsting har ställt sig bakom. De här spåren ska ligga i minst 100 år och ska inte byggas med gammal teknik utan vara modern och framåtsyftande, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) till Svenska Dagbladet

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon menar också att myndigheten har valt att föreslå en lägre hastighet eftersom direktivet från regeringen säger att satsningarna ska ligga inom ramen för statsbudgeten och inte finansieras genom lån

– Vi anser att om man ska bygga i etapper är det viktigt att säkerställa att vi får direkt nytta av de investeringar vi gör. Skulle vi bygga för högre hastigheter skulle vi inte få nytta av det under byggtiden, säger hon till Sveriges Radio.

Seko har sedan tidigare föreslagit en lånebaserad satsning på infrastrukturen för att snabba på byggnationen eftersom de tycker att budgetramen för trafikplanen är för snäv.

– Vi menar som förbund att ska man låna pengar så är det till infrastrukturen, det gynnar hela samhället. Öresundsbron är ett positivt exempel på att regionen snabbt fick tillbaka pengarna, säger Valle Karlsson.

Trafikverket föreslår även regionala satsningar och vill bland annat att Norrbotniabanan ska byggas ut med en ny järnväg mellan Umeå och Skellefteå, längs med kusten. Tanken är att järnvägen ska fortsätta byggas upp till Luleå. Lena Erixon säger till Sveriges Radio att det är viktigt att säkerställa en god tillgänglighet på landsbygden och i förslaget ingår också satsningar på underhåll och investeringar av nätverket samt förstärkningar av hamnarna i Luleå och Södertälje.

Valle Karlsson tycker att det är bra att myndigheten vill satsa på järnvägen.

– Det är positivt att trafikverket lyfter upp regionala satsningar eftersom det är här de stora trafikflödena finns, säger han