Ledare Det ryska facket FNPR har blivit en megafon för Putin. De nordiska fackliga organisationerna handlar rätt när de kräver att FNPR utesluts ur det globala facket ITUC om de inte snarast tar tillbaka sina uttalanden.

Den ryska fackliga centralorganisationen FNPR har öppet uttalat sitt stöd för den ryska aggressionen mot Ukraina. Det militära angreppet kallas för ”fredsskapande”, den ukrainska regeringen beskrivs som ett gäng ”nationalister och nazistsympatisörer” och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj jämställs med Hitler. FNPR är inte vilken facklig organisation som helst, utan är tillsammans med en indisk facklig rörelse de två största medlemmarna i International Trade Union Confederation (ITUC), det vill säga samma fackliga international som LO, TCO och Saco tillhör.

FNPR har sina rötter i den gamla sovjetiska fackföreningsrörelsen, men efter Sovjetunionens fall inleddes en omorganisering och 2000 blev FNPR medlem i ITUC. FNPR har vid flera tillfällen kritiserat den ryska regeringen. Bland annat att staten tagit över ansvaret för många av de socialförsäkringar som tidigare kontrollerades av den fackliga organisationen. Den fackliga kritiken mot regeringen har emellertid befunnit sig inom ramen för vad som varit förenligt med nära band till den politiska makten. Ledningen för FNPR har varit lojal med Putin och till exempel stött annekteringen av Krim.

Risken är stor för att kontakter även på lägre nivå utnyttjas av den ryska propagandan 

FNPR organiserar drygt 90 procent av alla fackliga medlemmar i Ryssland. Enligt den medlemsstatistik som kan laddas ner från ITUC:s webbsida har organisationen 20 miljoner medlemmar. Enligt FNPR:s egen webbsida är antalet 19 miljoner. Mycket talar för att dessa siffror är överdrivna och att den tidigare nedgången i antalet medlemmar har fortsatt. Oavsett detta är FNPR en gigantisk organisation med 38 medlemsförbund och ännu fler regionala enheter.

Nu har de 13 största fackliga centralorganisationerna i Norden – däribland LO, TCO och Saco – antagit ett gemensamt uttalande som skickats till både Sharan Burrow, generalsekreterare i ITUC, och Luca Visentini, generalsekreterare för ITUC:s europeiska råd.

I uttalandet konstaterar de nordiska facken att FNPR blivit en okritisk megafon för Putins krigspropaganda och att detta strider mot ITUC:s konstitution, som uttryckligen motsätter sig krigföring som en väg för att lösa konflikter. De nordiska fackföreningarna menar att ITUC bör ge FNPR två val, att snarast ta tillbaka stödet för det ryska kriget i Ukraina eller bli föremål för uteslutning.

En invändning är värd att fundera på. Samverkan med FNPR handlar inte bara om samarbete på toppnivå, det finns också utbyten på förbundsnivå och ibland också på lokal nivå mellan ryska fackföreningar och fackföreningar i andra delar av världen. Just i detta läge är det betydelsefullt att behålla kontakterna med civilsamhället i Ryssland, inte minst för att markera att ett fördömande av det ryska kriget inte riktar sig mot det ryska folket. För närvarande finns dock inga tecken på sprickor inom FNPR. Ingen del av organisationen vågar gå emot ledningen. Risken är med andra stor för att kontakter även på lägre nivå skulle utnyttjas av den ryska propagandan som ett bevis för stöd åt FNPR.

Om det skulle dyka upp fackföreningar inom FNPR som trots allt skulle våga gå i opposition mot Putin skulle det dessutom vara möjligt att återuppta kontakten direkt med dessa även om FNPR utesluts ur ITUC.

När argumenten vägs samman blir sålunda slutsatsen given. Det ryska kriget i Ukraina är vidrigt. Det är orimligt att tillåta att en av medlemsorganisationerna försvarar krigföringen. Om inte FNPR tvärvänder, vilket inget tyder på, bör det ryska facket uteslutas.