Robert Johansson och Talla Alkurdi

debatt Vårdpersonalen står i frontlinjen i kampen mot coronaviruset. I månader har de slitit hårt under extrema förhållanden. Insatserna har varit avgörande men ännu är det inte över. Vi konstaterar att detta är en revansch för den ofta baktalade personalen inom akutvården, skriver oppositionsråden Talla Alkurdi (S) och Robert Johansson (S).

Vi ser att behovet av vårdpersonal nu och framåt är stor. I höst väntar uppgiften att hantera den vårdskulden som byggts upp.Mer än någonsin behövs en stark sjukvård med en välutbildad och erfaren personal. Att i detta läge sätta vården på svältkur som moderaterna i Region Stockholm gör är vansinne! Ompröva den moderata sjukvårdspolitiken och slopa nedskärningar och massvarslen på sjukhusen och underfinansieringen av vårdcentralerna!

Region Stockholm har de bästa förutsättningarna i landet för att kunna satsa på vårdpersonalen men Moderaterna har valt dyra privatiseringar istället. Det leder till en splittrad, dyr och ojämlik vård som tränger undan de sjukaste patienterna och sätter sjukhusen och vårdcentralerna på svältkur. Många patienter har förlorat trygghet i moderaternas söndersplittrade sjukvårdssystem där patienter bollas runt utan ett helhetsansvar. Patienter, fackliga organisationer och Sjukvårdsuppropet har rapporterat vittnesmål från sjukhusen om hotad patientsäkerhet, brist på personal och allt fler stängda vårdplatser.

Det duger inte att ena dagen kalla personalen hjältar och andra dagen varsla.

Privatiseringar har även skett på bekostnad av regionens intensivvårdsberedskap. Där har platserna minskat trots en kraftigt växande befolkning. Den moderata ledningen har prioriterat marknadsexperiment och resurserna har inte räckt till. Coronapandemin har nu tvingat sjukvården att ställa om och fyrdubbla intensivvården. Det har i sin tur krävt att all planerad vård har ställts in under våren och en enorm vårdskuld har byggts upp. I detta läge behövs all personal vi kan få. Därför måste moderaterna göra klart att de planerade varslen av vårdpersonal på våra sjukhus ska stoppas. Det duger inte att ena dagen kalla personalen hjältar och andra dagen varsla.

Socialdemokraterna i Region Stockholm vill satsa på de som tar hand om oss.

  • Stoppa nedskärningar och varslen på sjukhusen: För att klara vårdskulden ska personalen ha fler kollegor, inte färre och bättre villkor. 
  • Garantera återhämtning och psykologiskt stöd: Vårdpersonalens psykiska hälsa är en stor utmaningen. Därför vill vi återinföra en psykiatrisk mottagning särskilt specialiserad på vårdpersonal.
  • Bygg ut vårdcentralerna nu: Vårdcentralerna är underfinansierade sedan länge. Många patienter har avstått vård under pandemin men nu behövs resurser och mer personal för att kunna korta väntetiderna och erbjuda alla patienter en fast läkarkontakt.

 

Talla Alkurdi (S), oppositionsråd, hälso- och sjukvård, Region Stockholm

Robert Johansson (S), bitr. oppositionsråd, personalfrågor, Region Stockholm