Kadir Kasirga (S) kommunfullmäktigeledamot Stockholms stad , Lawen Redar (S) riksdagsledamot i justitieutskottet

För en taxiförare i Järva är kanske Moderaternas nej till schyssta villkor vid upphandling lika viktigt för tryggheten som zonförbud och fler poliser, skriver socialdemokraterna Lawen Redar och Kadir Kasirga.

Stenkastningarna mot polisen i Rinkeby har med rätta väckt starka reaktioner. Att genomföra gripanden av misstänkta är fundamentet i polisens repressiva arbete för att upprätthålla lag och ordning och för att tillförsäkra medborgare trygghet. Att bilar sattes i brand, butiker plundrades och att fotografen från Dagens Nyheter misshandlades är kriminella gärningar som ska vara föremål för gripanden och lagföring. Anna Kinberg- Batra och Beatrice Ask (M) tar upp Stockholmsområdet Järva. De efterfrågar resurser till polisen, zonförbud och ökat skydd för blåljuspersonal. Vi menar att det krävs mer än repressiva insatser för att vända utvecklingen i landets mest socialt utsatta områden.

I bostadsområdena Rinkeby, Tensta, Husby, Hjulsta, Kista och Akalla bor det drygt 87 000 invånare. Antalet förvärvsarbetande vuxna är runt 60 procent vilket är 20 procent lägre än genomsnittet i Stockholm. I Rinkeby lever 42 procent av barnfamiljerna i ekonomisk utsatthet. Att rekrytera unga in i kriminalitet är därför en lätt uppgift med rådande sociala förutsättningar.

När Moderata företrädare skämtar om att socialdemokraternas svar på stenkastning är fritidsgårdar, förlöjligar de vuxna förebilders inverkan på unga. Det är en oseriös debatt som saknar motstycke

För att komma åt de, enligt lokalpolisen, 500 – 700 brottsaktiva i Järva behövs inledningsvis repressiva insatser. Vi kämpar för att poliskontoret i Rinkeby så snart så möjligt ska öppna, att de som upptäcks med droger eller vapen ska bli föremål för straffrättsligt förfarande direkt och att blåljuspersonal ska kunna genomföra sitt arbete utan att bli attackerade. Detta föranleder förslag som resursförstärkning till polisen, jourdomstolar i storstadsregioner, förbättring av vittnesstödet och möjlighet till kamera på brottsutsatta områden.

Låt oss även påminna om att det är den socialdemokratiskt ledda regeringen som tagit initiativ till att utreda straffskärpning mot de som ger sig på blåljuspersonal, insatser mot illegala vapen och explosiva varor, straffhöjning mot grovt vapenbrott och att utreda nya påföljder för unga lagöverträdare.

Men vill man »återta tryggheten« behövs mer åtgärder.

I Stockholms stad minskar Moderaterna anslaget till funktioner som arbetar med avhoppare. Vi har tillskjutit extra resurser på 9 miljoner till sociala insatsgrupper för att minska köerna för de som vill hoppa av kriminalitet.

Moderaternas lägger inga förslag om att förstärka det uppsökande arbetet som riktar sig till de som står utanför systemet och inga åtgärder tänker de vidta för att se till så att fler utan gymnasieutbildning rekryteras till vuxenutbildning och fullföljer studierna. För att unga ska kunna ta klivet in på Stockholms arbetsmarknad krävs idag gymnasieutbildning. Moderaterna röstade dessutom tidigare i höstas nej till kvalitets- och resursförstärkning av välfärden som behövs så att personal som kontinuerligt jobbar med trygghet och ungdomar i våra områden får fler arbetskollegor. Detta gäller bland annat pedagoger, fritidsledare och fältare.

När M-företrädare skämtar om att socialdemokraternas svar på stenkastning är fritidsgårdar, förlöjligar de vuxna förebilders inverkan på unga. Det är en oseriös debatt som saknar motstycke. Istället bör vi enas om att behoven ter sig stora och att mer vuxna behöver finnas i ungdomars vardag. Särskilt i socialt utsatta områden.

Att många av de förvärvsarbetande i Järva är taxichaufför, städare, byggarbetare m.m. och påverkas av den konkurrensutsatthet som lagen om offentlig upphandling innebär brydde sig moderaterna inte heller om vid omröstningen i riksdagen.

Kollektivavtal, semester och rimliga arbetstider gör att föräldrar får mer tid med barnen vilket är en grundförutsättning för familjetryggheten. Att undgå att bli utförsäkrad vid sjukdom och att en familj per dag går från försörjningsstöd till arbete är de två åtgärder som långsiktigt kan stärka den ekonomiska utsatthet som råder och stoppa nyrekryteringen till kriminalitet. Trygghespolitik är mer än repressiva insatser.

Lawen Redar (S) riksdagsledamot i justitieutskottet

Kadir Kasirga (S) kommunfullmäktigeledamot Stockholms stad