Ledare Det blev inga överraskningar när utredningen om så kallat äldre-RUT presenterade sina förslag i onsdags. Det som gör utredningen intressant är att den närmst är en katalog av argument emot sina egna förslag. 

I onsdags presenterade utredningen om så kallat äldre-RUT sina förslag. Utredningen föreslog i korthet att RUT-avdrag ska ges för fler tjänster om de utförs hos den som fyllt 65. De tjänster det handlar om är:

  • Sällskap
  • Matlagning och bakning
  • Rastning och passning av sällskapsdjur
  • Tillsyn av bostad (vid hemmavaro)
  • Trädgårdsskötsel

Inte oväntat eftersom direktiven krävde just det. Utredarens uppgift var att lämna lagförslag om “en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer” och skulle “ta som utgångspunkt att fler tjänster som utförs inom bostaden kan omfattas av rutavdrag för personer över en viss ålder”. Det intressanta med utredningen är något helt annat. Den är närmast en katalog av argument mot sina egna förslag:

“Sammanfattningsvis anser utredningen att det inte vore lämpligt att införa en särskild ordning för rutavdrag för äldre. Det har inte heller kommit fram att det finns något uttalat behov av en sådan ordning.”

Utredningsväsendet ryter till. För att vara extra tydlig har utredaren Ulf Rehnberg lagt med en brask-lapp de luxe:

“Oavsett vad utredningen kommer fram till vad gäller behovet och lämpligheten av en sådan ordning, ska ett lagförslag om en särskild ordning för rutavdrag för äldre lämnas.”

Det är välgörande klarspråk. Utredaren har ordentligt analyserat problemen med ett särskilt äldre-RUT och riskerna för negativa konsekvenser är stora.

Politiker som drivit på för ett särskilt äldre-RUT rekommenderas alltså att söka markkontakt.

För det första konstaterar utredningen att det saknas efterfrågan:

“Efter att ha inhämtat synpunkter från berörda myndigheter, pensionärs- och anhörigorganisationer och andra intresseorganisationer står det för utredningen klart att det inte finns ett uttalat önskemål om att införa en särskild ordning för rutavdrag för äldre.”

Politiker som drivit på för ett särskilt äldre-RUT rekommenderas alltså att söka markkontakt.

För det andra pekar utredaren på överlappningen mellan tjänster med RUT-avdrag och tjänster som kommunerna är skyldiga att ge enligt socialtjänstlagen, i dagligt tal oftast hemtjänst. Utredaren menar att det här är ett problem redan idag, men pekar på att särskilda tjänster riktade till äldre kommer att göra situationen värre.

Risken är att det blir ännu otydligare var gränserna för individens respektive kommunens ansvar går”. Ett annat sätt att uttrycka saken är att vi måste se upp så att inte hemtjänsten urholkas och ersätts med RUT-tjänster för dem som har råd. Överlappet mellan de nu föreslagna tjänsterna är ju solklart. Både sällskap och matlagning är sådant vi skattefinansierar efter myndighetsbeslut om hemtjänst idag. Ett sådant beslut tar alltid hänsyn till behovet. Med äldre-RUT skattesubventionerar vi oavsett behov.

För det tredje pekar utredaren på risken för att kommuner höjer hemtjänst-taxan för att “uppmuntra” personer att köpa RUT-tjänster istället för att ansöka om bistånd hos kommunen. “På detta sätt skulle tjänster som den äldre egentligen har rätt att få bistånd för i stället utföras privat utan stöd från kommunerna (men med stöd från staten)”.

Fackförbundet Kommunal skriver i en kommentar att äldre-RUT skulle ge kommuner ökad legitimitet att frånsäga sig ansvar för äldres levnadsförhållanden. Med äldre-RUT är det alltså risk att den äldreomsorg som alla partier pratat sig varma för under pandemin nedrustas och ersätts med privata tjänster. Istället för en gemensamt finansierad äldreomsorg får vi RUT, utan vare sig den insyn i eller kontroll av verksamheten som gäller för hemtjänst.

Utredaren bedömer att konsekvenserna för hemtjänsten “i slutändan riskerar att drabba de äldre”. Det är något för regeringen att fundera över och också något att ha i minne när effekterna börjar synas ute i kommunerna. Om det var svårt att koordinera smittskyddet i den redan fragmentiserade hemtjänsten våren 2020, hur blir det då med fler RUT-företag hemma hos de äldre under nästa pandemi?