Jens Melander och Ayman Fares, S-föreningen Elpida

debatt Har Sverige råd att betala ut miljarder i bidrag där toppskiktet i inkomstlistan är de stora vinnarna? Självklart har vi inte det i en tid då det finns kommuner som går på knäna och där sjukvården drar ner på sin verksamhet när man i själva verket behöver växla upp, skriver Ayman Fares (S) och Jens Melander (S).

När RUT-bidraget infördes 2007 lät allt så bra – i teorin. Svartjobben inom städbranschen skulle försvinna, arbetslösa skulle ges ökade chanser till ett jobb och utrikesfödda skulle komma ur utanförskapet. Alltihop skulle vara självfinansierande genom ökade skatteintäkter. Faktum är att dessa argument används fortfarande av politiker.

Men hur har verkligheten sett fallit ut? I veckan som gick kom Riksrevisionens dom, och den är inte nådig. De positiva effekterna är få och sparsamma. I övrigt har man missat de tänkta målet totalt.

När det gäller självfinansieringsgraden ligger man långt ifrån 100 procent. I själva verket belastade den oss skattebetalare med 5,4 miljarder kronor, och det bara för det senaste året.

”Det är en offentligfinansiell kostnad för staten och det här belastar andra skattebetalare som inte köper tjänsten” säger Anna Brink som lett Riksrevisionens granskning.

En snäll sammanfattning av RUT-bidraget är att det inte riktigt blev som det var tänkt. En mer ärlig sammanfattning är att RUT-bidraget är ett totalt fiasko.

När det gäller arbetslösheten och utanförskapet hos de utrikesfödda är resultatet lika misslyckande och sorgligt. Mer än hälften av de nyskapade jobben inom branschen har tillsatts av människor som lämnat andra anställningar. Alltså inga arbetslösa. En annan effekt är ökad arbetskraftsinvandring som tillsatt ungefär en tredjedel av de nyskapade jobben. Alltså inte utrikesfödda i utanförskap.

En snäll sammanfattning av RUT-bidraget är att det inte riktigt blev som det var tänkt. En mer ärlig sammanfattning är att RUT-bidraget är ett totalt fiasko. Finansieringen drabbar alla skattebetalare, oavsett om du utnyttjat RUT eller inte.

Det gynnar och utnyttjas mest de som har det bäst ställt – de högavlönade. Är det då rimligt att våra skattemedel investeras till att putsa fönster i exempelvis Danderyd? Istället skulle vi kunna skjuta till 5,4 miljarder kronor till kommunerna att dela på hade förmodligen fått vilket kommunalråd som helst att visa glädjetårar. RUT-bidraget bör i framtiden vara behovsanpassad, den som ej har förmågan nog att underhålla sitt hushåll bör erbjudas ett avdrag, men den som besitter pengar nog att själv kunna finansiera RUT bör inte nyttja skattemedel för detta, folkets pengarna hade gjort större nytta i sjukvården.

Ska vi vanliga skattebetalare behöva fortsätta att betala ett städbidrag till de rikaste? Samtidigt som våra kommuner går på knäna?
Nej självfallet inte! Tänk om, gör rätt. Det är dags att avskaffa dagens RUT-bidrag och behovsanpassa skattefinansierad städhjälp.

 

Ayman Fares, ordförande S-föreningen Elpida

Jens Melander, sekreterare S-föreningen Elpida