Tusentals människor dör vid Europas gränser. Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt, är era svar på det mer bevakning på Medelhavet?

För första gången sedan andra världskriget är fler än 50 miljoner människor på flykt. Krig, förföljelse och fattigdom. Orsakerna till flykt och att lämna sitt hem innebär som alla förstår, som inte borde behöva skrivas, desperation och ett enormt lidande.

Som att omständigheterna som får någon att fly inte var nog, i dag innebär även att fly till Europa att riskera livet. Europas gränser är hårdbevakade med polis och militär, rakbladsstängsel och övervakning med syftet att hålla människor borta. För att komma hit för att ens kunna söka asyl krävs i de allra flesta fall hjälp av människosmugglare.

Många dör på vägen. Beräkningar visar på 23 000 döda under 2000-talet. I veckan hittades 30 döda på en av alla båtar som korsar Medelhavet och under två dygn omhändertogs 5 000 människor på båtar mellan Sicilien och Medelhavet. På båtarna fanns ensamma barn.

Vi vet redan det här. Vi vet att det förekommer push-backs: Aktioner för att driva bort båtar med människor som vill ha skydd. Vi vet att villkoren för dem som kommer fram till lägren på Lampedusa, Sicilien, Grekland, eller Bulgarien är oacceptabla och något som inte kan rättfärdigas i demokratier. Vi vet att väldigt få kommer få stanna. Människor som deporteras utsätts för tortyr.

Vi vet att asylrätten nästan är helt satt ur spel, att människosmugglare i praktiken är de som ser till att FN:s flyktingkonvention överhuvudtaget efterlevs. Vi vet så mycket fruktansvärda saker så att det är meningslöst att tala om vad som är värst. Människor dör. Och Sverige och EU låter det hända.

I Sverige talar företrädare för asylorganisationer dessutom om en asylprocess som är långt mer restriktiv än vad människor kan ana, att många som har rätt till skydd nekas och att det i många fall beror på omöjliga krav på bevis och id-handlingar. Återkommande rapporteras det i media om svårt sjuka, unga eller äldre som utvisas trots att det borde vara fullständigt självklart att de inte kommer att klara sig.

Många riksdagspartier vill göra det lättare för till exempel syrier att söka asyl i Sverige med förslag om så kallade asylvisum. Men S och M står emot och försöker motivera sina ställningstaganden med att andra länder i EU, som gör mindre än Sverige, borde göra mer.

Men Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven, ni och Sverige har ett eget ansvar. Att söka asyl är som ni vet en mänsklig rättighet och enligt folkrätten är det förbjudet att skicka tillbaka människor dit de riskerar att få sina rättigheter kränkta.

Så, vad är ert svar när era väljare frågar vad ni gör för att få stopp på alla människor som dör på väg till Europa? Att satsa på att öka antalet kvotflyktingar? Det kan rädda människor i nöd, men det är inte tillräckligt och det förändrar inte gränspolitikens grymhet. Italien, som är ordförande i EU, vill öka bevakningen på Medelhavet. Är det också er lösning?

Europas murar måste rivas. Ingen människa är illegal.