Anna Danielsson Öberg. Foto: Jenny Lindahl

fredagskrönika Lagen om anställningsskydd ligger på förhandlingsbordet. Det är sjätte gången på drygt 20 år. Varje försök att ändra anställningsskyddet förhandlingsvägen har misslyckats. Och den här gången är utgången också oklar – men arbetsgivarna verkar hoppas på politikerna.

Omständigheterna kring varför fack och arbetsgivare förhandlat om anställningsskyddet har sett lite olika ut under de här åren. Det har handlat om allt från ett nytt huvudavtal till satsningar på kompetensutveckling. Men på något sätt har alltid arbetsrätten varit med. Ofta har regeringar av olika färg varit mer eller mindre involverade och applåderat försöken. Det senaste försöket skedde när LO bjöd in Svenskt Näringsliv till förhandlingar 2017. Då hade en förhandling mellan arbetsgivarna och privattjänstemännen misslyckats några år tidigare.

Enligt LO och Svenskt Näringsliv pågår fortfarande försöket från 2017. Men de ser olika på hur det påverkas av överenskommelsen mellan de fyra partierna i riksdagen. Enligt Januariöverenskommelsen kommer en utredning tillsättas som ska lägga förslag till tydligt utökade undantag från de lagstadgade fastställda turordningsreglerna. Det finns bara ett sätt att förhindra att utredningens förslag inte blir av och det är att parterna blir överens om ett gemensamt förslag, enligt överenskommelsen.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson anser att skrivningarna i Januariöverenskommelsen är en politisk inblandning i parternas förhandlingar av sällan skådat slag. Han har liknat politikernas agerande vid en buss som ställer sig mellan två lag som spelar landhockey. Bussen stör matchen och försämrar möjligheterna till fair play, är budskapet. Dessutom finns det stor risk att förhandlingstempot minskar och parterna istället ägnar sig åt att invänta utredningen. Signalerna från TCO:s och Saco:s ledningar har också varit att politikerna ska hålla fingrarna från arbetsrätten.

 Frågan är vilken tydlig signal som arbetsgivarna vill ha av politikerna för att vara nöjda.

Arbetsgivarna har ett helt annat budskap. Kraven från politikerna är bra, men de är inte tillräckligt långtgående. Ska fack och arbetsgivare känna trycket och verkligen eftersträva en överenskommelse krävs tuffare krav, enligt Anders Weihe, Teknikföretagens förhandlingschef. Samma budskap hade Almegas Stefan Koskinen i Dagens Arenas podd, och igår på DN Debatt även Svenskt Näringsliv. Politikerna måste visa att de menar allvar med viljan att modernisera arbetsrätten, hävdar arbetsgivarorganisationen.

Frågan är vilken tydlig signal som arbetsgivarna vill ha av politikerna för att vara nöjda. I Januariöverenskommelsen handlar mycket om att undantagen från turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd ska bli flera. Men det är inte vad arbetsgivarna vill ha.

I en artikel i Dagens Arbete konstaterar Anders Weihe att han inte är intresserad av fler undantag. Istället bör lagen om anställningsskydd göras om. Och samma signal skickade alltså Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson igår. Att ändra turordningsreglerna i LAS är inte tillräckligt, betydligt mer omfattande förändringar behövs. Förutom att anställningsskyddet reformeras i grunden krävs bland annat förändringar av arbetslöshetsförsäkringen, arbetsförmedlingen och bättre förutsättningar för kompetensutveckling.

De förändringar som föreslås är gigantiska och enligt arbetsgivarna bör utredningen som utlovas i Januariöverenskommelsen få ett brett uppdrag. Samtidigt ska samma frågor diskuteras och förhandlas med LO och privattjänstemännen inom PTK. Om och hur mycket politikerna lyssnar på arbetsgivarna lär framgå när direktiven till utredningen presenteras. Samtidigt lär inte arbetsgivarnas tydliga begäran om politiskt tryck på parterna förbättra förhandlingsklimatet med facken.

Men oavsett hur parterna ser på det här måste de sätta igång förhandlingarna. Enligt partiernas överenskommelse ska förändringarna i anställningsskyddet – oavsett vilken väg som väljs – genomföras 2021. Det betyder att det börjar bli bråttom att komma igång med förhandlingar. Parterna ska dessutom förhandla om de här frågorna samtidigt som de börjar förbereda sig för nästa års avtalsrörelse. Det är därmed inte alls osannolikt att LAS-frågor blir avtalsfrågor. Och då kan det bli riktigt rörigt.

Anna Danielsson Öberg är författare och frilansjournalist med lång erfarenhet av arbetsmarknadsbevakning.