Mette Kahlin McVeigh, klimatprogramchef på Fores och Mattias Goldmann, VD för Fores

REPLIK Vi håller med om att politiken måste genomföra konkreta handlingar. Men att utropa klimatnödläge är inte radikalt nog, svarar Mette Kahlin McVeigh och Mattias Goldmann från Fores.

Klimatet är i kris. Därom är vi på Fores är eniga med Extinction Rebellion (ER). Vår slutsats blir att politiken måste genomföra konkreta handlingar, men också – och här delar vi ER:s syn – att vi som medborgare kan bidra till detta genom att protestera, strejka, och genom att agera som aktiva konsumenter. Det är dags för handling, inte symbolpolitik. Just därför avvisar vi förslaget att utropa klimatnödläge – det är helt enkelt inte radikalt nog.

  • Lagstiftare ska genomföra åtgärder, inte spinn. Att kräva att politiker ska utlysa klimatnödläge är att låta dem komma undan för lätt. De kan skapa en klassisk dimridå istället för att genomföra konkreta åtgärder som inte alltid kommer vara uppskattade eller hyllade. En text om att utlysa klimatnödläge förnärmar knappast någon däremot och är ett säkert kort för en politiker, men vi förväntar oss mer av lagstiftare.
  • Klimatnödläge riskerar att försena konkreta åtgärder. ER skriver att ord ska följas av handling, men varför inte kräva handling av politikerna direkt? Det är bråttom och om valet är att lägga tid på att utropa klimatnödläge som inte ens är juridiskt definierat och därmed inte har någon konkret innebörd, eller att rösta igenom konkreta åtgärder som leder till utsläppsminskningar så stöttar vi det sistnämnda.
  • Klimatlagen har redan enat politiken – använd den. Klimatlagen är antagen i riksdagen av alla partier utom Sverigedemokraterna. Den föregicks av en gedigen utredning och bred remiss. Klimatnödläge har inget av detta och föreslogs av sammanlagt noll remissinstanser när klimatlagen antogs. I det klimatpolitiska ramverket ingår inte bara klimatmålen utan även de planerings- och uppföljningssystem som regleras i klimatlagen. Enligt lag ska det klimatpolitiska rådet, som består av Sveriges främsta experter på området, identifiera politikområden där ytterligare åtgärder behövs och ge rekommendationer till regeringen om hur våra klimatmål ska nås. I deras senaste rapport kom de fram till 16 sådana rekommendationer. Istället för att lägga krut på att kräva klimatnödläge, bör vi alla kräva att regeringen genomför dessa rekommendationer i sin kommande klimatpolitiska handlingsplan. Då får vi väl genomtänkta utsläppsreduktioner.

ER driver klimatfrågan på ett annat och mer iögonfallande sätt än vi. Så länge det är inom lagens råmärken har vi inga åsikter om detta – klimatfrågan är bred och sätten att agera ska variera. Men lagstiftarna ska lagstifta så att utsläppen minskar, och därmed basta.

 

Mette Kahlin McVeigh, klimatprogramchef, Fores

Mattias Goldmann, VD, Fores

 

Inlägget från Extenction Rebellion återfinns här.