Regeringen går vidare med sin flyktingpolitik, trots kritiken. Det kommer att leda till ett Sverige vi inte känner igen.

På en tårfylld presskonferens i slutet på november presenterade regeringen»åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande«. Det handlar om dramatiska inskränkningar i möjligheten att få skydd i Sverige. Tillfälliga uppehållstillstånd för alla, tre-åriga för dem med flyktingstatus, ett-åriga för de allra flesta. Rätt till familjeåterförening bara för konventionsflyktingar, ingen rätt till familjeåterförening alls för alternativt skyddsbehövande, den kategori som de flesta syrier som får skydd i Sverige tillhör.

Utkastet till lag har mötts av förödande kritik. Det är barnfientligt, anser Barnombudsmannen, inhumant och stötande enligt Röda Korset, delvis ogenomförbart enligt LO. Myndigheter som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket beskriver hur den nya politiken riskerar att leda till ökad byråkrati, längre väntetider, högre kostnader och Kafkaliknande situationer när personer med tillfälliga uppehållstillstånd bollas mellan etableringsprogram och asylprövning.

Idag kom så regeringens svar på remissinstansernas kritik. Svaret är kosmetiska förändringar, som inte kommer att påverka den nya politikens konsekvenser mer än marginellt. Till exempel har regeringen insett att förslagen som rör familjeåterförening förmodligen strider mot Europakonventionen.

Det rimliga hade varit att lyssna på kritiken, och ge även alternativt skyddsbehövande en möjlighet att återförenas med sin familj. Istället föreslår regeringen att de ska få rätt att driva en kostsam och kanske tidskrävande juridisk process för att få rätt att leva med sin familj i Sverige.

Regeln om att den som lyckas försörja sig kan omvandla sitt tillfälliga uppehållstillstånd till ett permanent riskerade att leda till att ensamkommande barn och ungdomar skulle hoppa av skolan för att istället ta första bästa jobb. Det skulle leda till barnarbete.

Det rimliga hade varit att öka möjligheterna att få permanent uppehållstillstånd. Istället föreslår regeringen att inga personer under 25 år som inte har gått ut gymnasiet ska kunna få permanent uppehållstillstånd. Svaret på kritiken är alltså att barn ska leva ännu längre tid i otrygghet, skilda från sin familj.

Läget i höstas var dramatiskt. En vecka tog Sverige emot tio tusen asylsökande, Migrationsverket planerade för tältläger, ledande politiker talade om en förestående systemkollaps.

Men när regeringens åtgärder nu ska förvandlas till lag är läget ett annat. Gränskontrollerna och ID-kontrollerna har varit skrämmande effektiva. Söderut i Europa stängs gräns efter gräns, och avtalet mellan EU och Turkiet kommer att göra det ännu svårare för människor att nå Sverige. Sverige tar inte längre emot tusentals asylsökande i veckan, utan 500-600, ett historiskt lågt antal. Vår andel av asylsökande inom EU är den lägsta på 15 år.

Ändå är regeringen är så besatt av tanken på att hösten 2015 kan upprepa sig, att den väljer att ignorera kritik från rättsväsendet, myndigheterna, fackförbunden och organisationssverige.

Istället väljer de en politik som kommer att ha förödande konsekvenser för människors etablering och integration i Sverige, en politik som leder till ett land vi inte kommer att känna igen.

Vart är vi på väg, regeringen?