Ingrid Gyllfors, Leif Garph, Johan Blixt Foto: Ellinor Sterner/Josefin Stacy

Studentbostäder Förra månaden presenterade regeringen stolt en välkommen budgetsatsning på höjt studiebidrag. Tyvärr riskerar den att ätas upp av ett annat förslag, som leder till höjda hyror för studentbostäder, skriver företrädare för Stockholms studentkårer och studentbostäder.

Nyligen gick remisstiden ut för Finansdepartementets förslag om en begränsning av ränteavdrag för bolag.

En normal räntenivå på 5 procent skulle leda till en hyreshöjning för en nybyggd studentlägenhet med minst de 300 kronor som studiestödet höjs med.

Stockholms studentkårer (SSCO) och Stockholms studentbostäder (SSSB), Sveriges största studentbostadsbolag, har länge kämpat för bättre förutsättningar att bygga nya prisvärda studentbostäder för att täcka de stora behoven.

Vi är därför glada över att de första 122 studenterna just nu håller på att flytta in i SSSBs första nybyggda studentbostadshus på tio år. Men behoven är ännu större, och SSSB har planer på 2000 nya studentbostäder de närmaste åren. Tyvärr hotas denna storsatsning nu av de nya skattereglerna.

Det nya förslaget skulle göra det mycket dyrare för icke vinstdrivande stiftelser som SSSB och andra »studentägda« studentbostadsbolag runt om i landet att ta lån. Det kommer att leda till avsevärt högre hyror för studenterna eller betydligt färre nya bostäder.

Begränsningen av ränteavdraget bygger delvis på ett EU-direktiv för att förhindra skatteplanering. Men direktivet medger undantag för bland annat stiftelser, som inte kan skatteplanera på samma vis.

Det nya förslaget kommer att leda till avsevärt högre hyror för studenterna eller betydligt färre nya bostäder.

Ändå har Finansdepartementet inte använt sig av det undantaget. Både remissinstanser och Finansdepartementet har själva påpekat att begränsning av ränteavdraget för bolag skulle drabba nyproduktion av bostäder.

Och nya regler för värdeminskningsavdrag för hyreshus kommer inte på långa vägar att uppväga problemet med försämrade ränteavdrag.

EU och regeringen har goda ambitioner. Men för icke vinstdrivna studentbostadsstiftelser som SSSB och andra studentbostadsbolag som har startats av och för studenter får förslaget allvarliga konsekvenser.

Det går ut över studenter i hela landet. Regeringen kan enkelt skapa ett undantag i det slutliga förslaget. Då kan den påbörjade ökningen av bra nyproducerade studentbostäder med rimliga hyror fortsätta.

Ingrid Gyllfors, VD Stockholms studentbostäder (SSSB). Bodde under studietiden först hemma och sedan i en bostadsrätt i Jarlaberg som hon och hennes man köpte.

Leif Garph, styrelseordförande Stockholms studentbostäder (SSSB). Bodde under studietiden inneboende hos en konstnär på Folkungagatan, och därefter ett antal andrahandsförhyrningar.

Johan Blixt, ordförande Stockholms Studentkårer (SSCO). Har under studietiden bott i en sommarstuga på Värmdö, en möglig korridor i Älvsjö och bor nu i en lägenhet på Lidingö.