Foto: jagvillhabostad.nu/Pixabay

Bostadspolitik De flesta partier har en otillräcklig politik för att förbättra ungas möjligheter till en trygg bostad. Det är ett katastrofalt besked till alla unga som inte kan flytta hemifrån eller som bor dyrt och osäkert i andrahand. Det skriver Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande för  jagvillhabostad.nu som precis släppt en rapport om partiernas bostadspolitik för unga.

I september går svenska folket till valurnorna och som vanligt lyser bostadspolitiken med sin frånvaro. Den utbredda bostadsbrist som sakta men säkert bitit sig fast under tre decennier har inte tagits på allvar av någon styrande koalition, varken röd eller blå. Som ett resultat saknar 200 000 unga en egen trygg bostad och för varannan ung har bostadsbristen fått dem att tveka inför ett större livsval. För att rikta ljus mot den bostadspolitik som partierna så ogärna pratar om har jagvillhabostad.nu släppt en partiranking. Det är en granskning av hur de nuvarande riksdagspartierna resonerar på tio bostadspolitiska områden som skulle kunna gör skillnad för ungas boende.

Den kraftigt överdrivna tilliten till marknadens förmåga att lösa bostadskrisen sitter djupt hos flera partier och förhindrar flera absolut nödvändiga bostadsreformer från att genomföras.

Vad vi har funnit i undersökningen är djupt nedslående. Bara tre av partierna, V, MP och S, fick fem eller fler poäng av totalt tio möjliga, vilket betyder att de flesta partier inte har en i närheten tillräcklig politik för att förbättra ungas möjligheter till en trygg bostad. Den kraftigt överdrivna tilliten till marknadens förmåga att lösa bostadskrisen sitter djupt hos flera partier och förhindrar flera absolut nödvändiga bostadsreformer från att genomföras. Men det finns vissa ljuspunkter värda att lyfta.

Alla partier vill att det ska byggas mer bostäder, men vilka bostäder som ska byggas, hur dessa ska finansieras och hur hyrorna ska bestämmas finns det stora skiljelinjer kring. S, V och MP anser att bostadsmarknaden behöver stöttas med statliga byggsubventioner för att möjliggöra för fler och billigare hyresrätter, medan de borgerliga partierna inklusive SD vill att byggbranschen ska klara finansieringen själv. Även förhandlingssystemet för hyresrätter och allmännyttans bevarande är två tydliga skiljelinjer, där de borgerliga partierna vill sälja ut allmännyttan och införa marknadshyror i nyproduktion medan de rödgröna vill bevara både förhandlingssystemet och allmännyttan. Däremot är det bara Vänsterpartiet som levererar konkreta förslag på hur allmännyttan ska skyddas från utförsäljning.

En ljuspunkt i vår rapport är frågan om bostadsbidraget. Fyra av partierna vill reformera bidraget så att det är baserat på månadsbasis och lika många vill höja bidragsnivån. Det är två viktiga åtgärder som behövs för att stärka bostadsbidraget och där båda sidor i politiken delar lösningar. Förhoppningsvis kan vi vänta oss en stor reform för bostadsbidraget under nästa mandatperiod.

En fråga som saknar ljuspunkter är andrahandsmarknaden, där inte ett enda parti får godkänt. Flera partier väljer att lyfta fram den långsiktiga lösningen, att bygga mer, snarare än vad som kan göras för de som bor i andrahand idag. Några av partierna kommer med bra och intressanta men inte tillräckliga förslag, som Moderaterna som föreslår hyresmäklare på andrahandsmarknaden och Vänsterpartiet som vill skrota privatuthyrningslagen. Men det krävs en komplett översyn av andrahandsmarknaden som sätter stopp för ockerhyrorna, laglösheten och diskrimineringen – inte duttande med enskilda reformer.

Att inte fler än tre partier får mer än hälften godkänt är ett katastrofalt besked till alla unga som inte kan flytta hemifrån eller som bor dyrt och osäkert i andrahand. Det visar hur bortprioriterad bostadspolitiken är hos våra styrande politiker och hur stor övertron är på att marknadskrafterna ska lösa problemen. Ytterst grundas bostadspolitiken på allas rätt till ett tryggt hem och där har politiken ett stort ansvar som inte kan överlämnas till marknaden. Vänsterpartiet toppar vår partiranking just för att de förespråkar en politik där det offentliga tar ett mycket större ansvar för våra bostäder och där politiska verktyg används för att säkerställa en social bostadspolitik åt alla. 

Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande jagvillhabostad.nu