Oppositionen går mot seger i Polen, och landet kan få en regering som respekterar demokratin och vill modernisera landet. 

Just när man trodde att vi levde i en tid helt oförmögen att frambringa goda nyheter så kommer det faktiskt en som väcker hopp. Något som säger oss att den nedåtgående trend världen befunnit sig i under de senaste åren ändå går att bryta.

I alla fall om man ska tro de första rapporterna om valresultatet i Polen.

Något reellt vänsteralternativ finns inte

Oppositionen, samlad i Medborgaralliansen, ser ut att vinna valet. Högerpartiet Lag och rättvisa, som styrt landet under de senaste åtta åren, verkar tappa makten.

Därmed kan den politik som präglat Polen under Lag och rättvisa vridas tillbaka. Partiet har försökt ta kontroll över rättsväsendet, omvandlat public service till en propagandamaskin, skärpt abortlagarna och arbetat mot hbtqi-rättigheter. Tack vare den konservativa grundtonen i sådana frågor har partiet dessutom gått hand i hand med katolska kyrkan i Polen, som har stort inflytande i befolkningsgrupper inte minst på landsbygden.

EU har mot den här politiken reagerat så hårt som EU kan reagera mot en medlemsstat (det vill säga inte överdrivet hårt), men även de egna medborgarna har visat sitt missnöje med utvecklingen. För ett par veckor sedan demonstrerade miljontals människor i Polens stora städer. Rapporterade talade om den största offentliga protest som genomförts i huvudstaden Warszawa.

Medborgaralliansen är en bred koalition, som domineras av Donald Tusks i huvudsak liberala parti, Medborgarplattformen. Men i koalitionen ingår flera mindre partier, bland annat De gröna.

Det är så valet ser ut för de polska väljarna. Något reellt vänsteralternativ finns inte, och har egentligen inte funnits på väldigt länge.

Med Tusk som ny regeringschef får Polen en regering som är vänt mot EU, som respekterar demokratiska grundprinciper och vill göra landet till en modern stat, med moderna värderingar.

Det är en bra början och framför allt visar det att utvecklingen i högerextrem, post-fascistisk riktning inte är ödesbunden. Annars har det ofta känts så de senaste åren. Auktoritära högerpolitiker kommer till makten tack vare ett folkligt missnöje mot utvecklingen, och börjar skriva ned de demokratiska institutionerna för att kunna behålla makten.
Polen och Ungern var först ut på den vägen, men om ett av dessa länder kan byta riktning är det möjligt överallt.

Enligt söndagens uppgifter om valresultatet skulle Medborgaralliansen får omkring 240 av parlamentets 460 platser.

I skrivande stund kan jag bara hoppas att den prognosen står sig tills de sista rösterna är är räknade.

Jesper Bengtsson