I höstas sprutade någon in gift i pilträden längs Norr Mälarstrand i Stockholm, troligen för att få vila blicken på Riddarfjärdens vågor. Nu har en sabotagestrategi i ännu högre viktklass skjutit upp inflyttningen för nio ensamkommande flyktingbarn i en villa i Vallentuna. Ett hål borrades i en dörr, en vattenslang stoppades in, vattnet fick stå på. Huset har sprejats ned och har även utsatts för äggkastning. Utöver vandaliseringen har politiker i kommunen tagit emot hotfulla mejl och telefonsamtal.

I måndags anordnade Vallentuna kommun ett informationsmöte. Att ta del av de boende i områdets oro är som en käftsmäll. De oroar sig för värdet på den egna villan. I DN Stockholm framfördes följande argumentationskedja: Flyktingbarn kan innebära kriminalitet som medför att fastighetsvärdet sjunker. Källan var, enligt de intervjuade, Sverigedemokraternas hemsida.

Som kontrast till dem som vandaliserar, eller har mage att tala om oron för huspriser, finns såklart andra Vallentunabor. De som skäms över reaktionerna, anser att den egna kommunen har ett ansvar och använder ord som ”medmänniskor”. Även de fanns på mötet.

Dessa personer och röster är oerhört viktiga. I P1:s Studio Ett medverkade professorn i socialt arbete Klas Borell. Han har forskat på fenomenet ”nimby” (not in my backyard). Fenomenet innebär att grannar till olika typer av sociala etableringar säger att verksamheten i sig är viktig, men att den inte passar i just deras bostadsområde. En knapp femtedel av olika hem för vård och boende bemöts enligt Borell med protester. Men att det går så långt som till vandalisering är ovanligt.

Borell delade med sig av två hoppingivande insikter. Efter den typ av starka protester som nu pågår i Vallentuna uppkommer andra rörelser som visar att de vill se en mer human utveckling och att ensamkommande flyktingbarn är välkomna. Den andra är att reaktionerna mildras över tid. Att det är svårt att upprätthålla stereotypa föreställningar när boenden väl finns. Efter hand brukar en god samverkan mellan grannarna och verksamheterna uppstå.

I Vallentuna har samtliga partier i kommunfullmäktige, med undantag för SD, gjort ett gemensamt uttalande och tagit avstånd från sabotaget. Arbetet med att öppna boendet för att kunna ta emot drygt tio barn per år går vidare. Så ser det inte ut i alla kommuner. Därför bereds nu ett lagförslag som kan tvinga kommuner att ta emot ensamkommande barn.

Det är välkommet och nödvändigt då antalet ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige ökar. Ifjol kom drygt 2 600 barn utan familjemedlemmar. Vanligast är pojkar i tonåren från krigshärjade länder som Afghanistan, Somalia och Irak.

De kommer till ett land där människovärdet alltid borde vara överordnat det egna fastighetsvärdet.