Sara Kukka-Salam och Arne Öberg,

Att den prestigefyllda läkemedelsmyndigheten EMA valde bort Solna som ny värdstad handlade till största delen om en sak: Stockholmsregionens brist på hyresrätter. Trots detta fortsätter Moderaterna sitt motstånd mot upplåtelseformen, skriver två oppositionsråd (S) i Solna.

När Storbritannien nu lämnar EU måste EU:s berömda läkemedelsmyndighet, EMA, med sina 900 arbetsplatser flytta från London. Solna har varit en av toppkandidaterna för att bli myndighetens nya värdstad.

De tyngsta argumenten för att flytta myndigheten till Solna har varit närheten till Karolinska institutet, med sin världsledande medicinska forskning, och närheten till det europeiska smittskyddsinstitutet som finns beläget i Solna.

Att flytta 900 arbetsplatser till Hagastaden i Solna hade varit en succé för läkemedelsforskningen, för patienter och för Solnas tillväxt. EMA hade inte bara gynnat forskningen i Solna utan även våra lokala företagare. Exempelvis hade säkert restaurangerna blivit fler och fönsterputsarna hade fått fler kunder.

Tyvärr röstade EU:s länder mot att ha myndigheten i Solna. Ett tungt argument mot att flytta myndigheten till Hagastaden var Stockholmsregionens brist på hyresbostäder.

Var skulle alla EMA:s forskare bo? Politikerna i de socialdemokratiskt styrda kommunerna Stockholms stad och Uppsala stad gick tidigt ut och lovade att ta krafttag för att lösa bristen på hyresrätter. På stockholmssidan av Hagastaden bygger man nu hyresrätter.

Företag och myndigheter skriker efter hyresrätter för att kunna rekrytera arbetskraft från andra platser än Stockholm

Dessvärre har inte Moderaternas  politiker i Solna visat samma engagemang för att få hit EMA. På Solna-sidan av Hagastaden lyser nya hyresrätter med sin frånvaro. Det är skamligt. Trots att bristen på hyresrätter gjort att Solna nu gått miste om arbetsplatser och forskning så fortsätter Moderaterna hålla kvar vid sitt motstånd mot hyresrätter.

Så sent som på kommunfullmäktige i november gjorde moderata politiker det tydligt att de inte bryr sig om upplåtelseform – för dem spelar endast antalet bostäder roll.

Men bostäders upplåtelseform spelar roll för Solnas tillväxt. Företag och myndigheter skriker efter hyresrätter för att kunna rekrytera arbetskraft från andra platser än Stockholm.

Nu kan de varken rekrytera från London eller från Göteborg. Hyresrätten är en flexibel boendeform som säkerställer att personer lättare kan röra sig mellan platser utan att behöva göra riskfyllda bostadsköp. Rörlighet är viktigt för världsledande gästforskare som endast är intresserade av att bo i Solna under en kortare period.

Vår gemensamma välfärd vilar på att alla som kan arbeta får arbeta och att de bidrar till vårt gemensamma samhällsbygge. För att kunna utveckla den svenska modellen måste vi politiker ta ansvar för att skapa förutsättningar för företag och forskning att blomstra så att nya arbetstillfällen skapas. För det behöver vi bygga hyresrätter.

Om vi Socialdemokrater får leda Solna efter valet 2018 så lovar vi att bygga 500 hyresrätter i Solna. Varje år.

Sara Kukka-Salam och Arne Öberg är oppositionsråd för (S) i Solna