ledare Varje timmes onödig väntan på covid-vaccinet är en timme för mycket. Ändå har tiotusentals svenskar redan fått vänta för länge i onödan.

Att det nu finns ett vaccin mot covid-19 var förra årets mest glädjande nyhet och en sensationell vetenskaplig framgång.

Vaccinet är inte bara hoppet om att ska kunna återfå livet. Det är bokstavligt talat hoppet om att få behålla livet för miljontals människor världen över. Och för tusentals människor i Sverige.

Därför är varje dags, ja varje timmes onödig väntan på att vaccinet dras upp ur sin ampull och injiceras en dag, en timme för mycket. Ändå har tiotusentals svenskar redan fått vänta för länge.

Det första vaccinet som blev godkänt är Pfizer-BioNTechs. De levereras stötvis från fabrikerna i takt med att det blir färdigt. Lika många doser per invånare till vart och ett av EU:s medlemsländer. Fram tills idag (11 januari) har sammanlagt 175 500 doser av vaccinet levererats till Sverige enligt SVT:s föredömliga sammanställning (public service när det är som bäst). Folkhälsomyndigheten har ännu inte lyckats publicerat någon statistik över hur många som har vaccinerats, men enligt Läkemedelsverket handlar det om ca 40 000 personer. Bara 40 000 vaccinerade, trots att vaccin för 175 500 personer redan har levererats.

Det är outhärdligt. Och oacceptabelt.

Här är några råd till regionpolitiker som vill bli omvalda 2022.

En anledning till att inte fler har vaccinerats är att en del regioner, i strid med Folkhälsomyndighetens uttryckliga rekommendation, sparar vaccindoser för att vara säkra på att alla kan få sin andra dos i tid. Det finns flera anledningar till att det är en dålig idé (förutom att det alltså strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendation).

För det första ger även den första dosen ett visst skydd mot att insjukna i covid-19. Ju fler som får den första dosen, desto fler är skyddade. Att bara vaccinera hälften är att utsätta den andra hälften för oacceptabla risker. För det andra kan sparade doser skapa farliga flaskhalsar, när de mycket större leveranserna av vaccin kommer om bara några veckor. Redan nästa vecka börjar Modernas vaccin levereras, 182 000 doser väntas levereras under januari och februari. Näst på tur är Astra Zenecas vaccin, sedan Curevacs. Under tiden fortsätter leveranserna från Pfizer-BioNTech.

Det är regionerna som är ansvariga för vaccineringen. Samma regioner som misslyckades med att hålla skyddsutrustning i lager, som misslyckades med att beställa tillräckligt med skyddsutrustning, och som sedan misslyckades med att fördela den skyddsutrustning som fanns till dem som behövde den bäst (den kommunala äldreomsorgen prioriterades ner och blev utan visir och munskydd, som ni minns). Samma regioner som misslyckades med smittspårningen. Och ja, samma regioner som misslyckades med testningen.

Förmodligen är folk beredda att förlåta en och annan regionpolitiker. Under förutsättning att de lyckas med att få ut vaccinet så snabbt som möjligt.

Det har inte börjat bra.

Min hemregion, Region Uppsala, har till exempel fått 6250 doser, men bara, enligt Aftonbladets rapportering, lyckats vaccinera 739 personer. Det finns en eftersläpning i rapporteringen, men det är ändå uppseendeväckande många doser som fastnat i regionens lager. Att det är så beror bland annat på, citerar ordagrant det ansvariga regionrådet att leveranser som vi får ena veckan kan levereras ut för vaccination först nästkommande vecka då vi får doserna på en torsdag eller fredag.

Som om pandemin tog helgledigt. Eller som om vård av äldre är en måndag till fredag-verksamhet. De som finns i prioriteringsgrupp ett finns upplysningsvis på sina boenden dygnet runt, vardag som helg. Det samma gäller personalen som arbetar där, som också är prioriterade att få vaccin så fort som möjligt.

Här är några råd till regionpolitiker som vill bli omvalda 2022:

Acceptera inga dröjsmål. Sätt deadline på en timme från att vaccinet korsar länsgränsen tills den första livräddande sprutan sticks i armen. Allt annat är faktiskt orimligt. Det stämmer att logistiken är komplicerad. Pfizer-BioNTechs vaccin måste förvaras i minus 77 graders kyla. Men det håller i kylskåp i fem dygn. Fem dygn! Om regionens tjänstemän inte klarar av logistiken: be om hjälp. Kalla in militären, lottakåren, det lokala storföretagens logistikavdelningar.

Se till att ha tillräckligt med personal för att vaccinera. Om regionens egen personal inte räcker till, mobilisera några av de tiotusentals sjuksköterskor som nyligen gått i pension eller som jobbar med annat, ta in skolsköterskorna (inga kan vaccinera så bra som de), använd er av tandläkarna (de ger sprutor varje dag), ge uppdrag till personalen på apotek och andra privata vaccinationscentraler.

Kräv full transparens. Det är svårt att förstå varför uppgifter på hur många som vaccinerats inte finns tillgängliga för allmänheten. Uppgifterna finns ju, varje gång någon vaccineras registreras det i det nationella vaccinationsregistret som Folkhälsomyndigheten har ansvar för. Det är en viktig del i det demokratiska ansvarsutkrävanande att kunna följa upp hur många doser som har levererats, och hur lång tid det tar innan dessa doser har nått fram till dem som behöver dom. Region för region, kommun för kommun.

Hur ser det ut i din region? Hur många doser har du och dina medmänniskor fått levererade, och hur många har fått den livräddande vaccineringen? Vad gör ansvariga politiker?