Vendela Englund och Gösta Alfvén, Svenska Läkare mot Kärnvapen

Sverige i Nato Då Sverige går med i Nato blir vårt land också en del av försvarsalliansens kärnvapendoktrin. Vi tar inte ställning till Sveriges framtida medlemskap i Nato. Men vi kräver att Sverige fortsätter att verka för en kärnvapenfri värld, skriver Vendela Englund och Gösta Alfvén, från Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Kärnvapen är inte militära vapen som kan användas i enlighet med FN: s regler om mänskliga rättigheter. De kan inte infogas under krigets lagar, enligt Genèveavtalet med dess proportionalitetsprincip och princip om diskriminering mellan militära och civila mål. Kärnvapen är vapen mot civila, det vill säga dess syfte är att döda civila, många civila, miljontals civila.

Då Sverige blir en del av Nato, vilket kommer att ske om inte något oförutsett sker i antagningsförfarandet, blir vårt land också en del av försvarsalliansens kärnvapendoktrin. Vi blir en del av terrorbalansen och vi blir en del av ”first use”, det vill säga den självpåtagna rätten att bli först med att starta kärnvapenkriget i en militärt hotfull situation.

Då Sverige blir en del av Nato blir vårt land också en del av försvarsalliansens kärnvapendoktrin.

Att hota med kärnvapen är ett brott enligt Internationella domstolens i Haags utlåtande om kärnvapnens olaglighet från 1996. Den dag vi blir Nato-medlemmar ingår vi i ett militärt förbund som bryter mot Haagdomstolens förbud mot att hota med kärnvapen.

Kapprustningens historia handlar om hur fysikalisk kunskap lätt blir till krigisk galenskap. Lise Meitners och Otto Hahns upptäckt i mitten på 1930-talet att atomkärnans energi kan utvinnas från uran fick strax militära implikationer. Hitler-Tyskland, under ledning av fysikern Werner Heisenberg, påbörjade strax ett atombombsprogram. Ett välkänt varnande brev från Albert Einstein och Leó Szilárd om detta till USA: s president Franklin Roosevelt initierade kärnvapenprogrammet Manhattanprojektet. Dock, redan efter några år stod det klart att Hitler-Tyskland inte skulle klara av att producera användbara kärnvapen. Manhattanprojektet borde då ha avbrutits. Men så gjorde man inte. Etiken hade ingen talan.

Den 16 juli 1945 provsprängdes det första kärnvapnet i Alamogordo i New Mexiko. Vapnet för massdödande av civila i strid med krigets lagar (jus in bello) var utprovad och användes redan tre veckor senare – den 6:e och 9:e augusti detta år. Stora delar av civilbefolkningen i Hiroshima och Nagasaki dödades eller skadades allvarligt av en värmetryckvåg och radioaktiv strålning. Men brotten ledde inte till en Nürnbergrättegång mot USA. Segraren har alltid rätt.

Det lagliga utrymmet idag är inte mycket bättre. USA, Ryssland och Kina är inte part i Internationella domstolen i Haag (ICC) och kan därför inte ställas till ansvar för att man hotar med ”first use”. Sverige kommer sålunda med ett medlemskap i Nato vara ansluten till ett förbund i vilket USA, som är ledande part, står utanför detta juridiska system.

Svenska Läkare mot Kärnvapen är en politiskt och religiöst obunden organisation och tar inte ställning till Sveriges framtida medlemskap i Nato. Men vi kräver att Sverige fortsätter att verka för en kärnvapenfri värld, att Nato förbinder sig att avsäga sig ”first use” och för att kärnvapen-nationer såsom USA och Ryssland påskyndar nedrustningsarbetet enligt sina åtaganden i icke-spridningsavtalet. Vi kräver också att Sverige ratificerar FN-konventionen mot kärnvapen och uppmanar andra länder att följa det goda exemplet.

Vårt land har en stolt tradition av arbete för avspänning, nedrustning och gemensam säkerhet. Världen måste bli kärnvapenfri. Alternativet innebär att vi sannolikt en dag står inför fullbordat faktum; en värld förödd av ett vapen som aldrig borde ha skapats.

Vendela Englund, ordförande, Svenska Läkare mot Kärnvapen

Gösta Alfvén styrelsemedlem, Svenska Läkare mot Kärnvapen

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar för att kärnvapen ska avskaffas, genom att informera om kärnvapnens medicinska konsekvenser. Organisationen har varit delaktig i Nobels Fredspris 1985 och 2017 tillsammans med de internationella organisationerna IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) och ICAN (The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).