Edit Künstlicher (Foto: Maria Östlin)

debatt Svenska makthavare måste tänka entreprenöriellt och se till att näringsliv och sjukvård möts. Men ytterst få politiker har själva drivit eget, därför har de svårt att se vilka stöd som är effektiva och rättvisa, skriver Edit Künstlicher.

Under 2020 har politiker försökt stötta företag genom att bolla miljarder hit och dit. Men ytterst få politiker har själva drivit eget, därför har de svårt att se vilka stöd som är effektiva och rättvisa. För en entreprenör är detta alldeles uppenbart.

Hittills har stöden blivit missriktade och många har fått se sina livsverk raseras. Livskraftiga företag har tilldelats miljoner, medan småföretag som står för fyra av fem arbetstillfällen i landet inte har klarat att behålla sin personal – trots stöden. Några exempel: Hyreslättnaderna har inte fungerat, eftersom ansvaret för hyresstödet har lagts på hyresvärden. Sänkningen av arbetsgivaravgiften har orättvist gynnat bolag som gått bra trots pandemin när dessa pengar borde lagts i tomma fickor istället. Korttidspermitteringen är konstgjord andning som bara fungerar på mycket på kort sikt.

I många fall är det de unga, som är på väg in på arbetsmarknaden, som drabbas. Färska siffror från SCB visar att 25 procent av ungdomar mellan 15 och 24 år just nu står i arbetslöshet. Handel, hotell och restaurang är branscher som erbjuder typiska ingångsjobb för unga, men som på grund av att de inte får adekvat stöd behöver stänga ner. Med den nya pandemilagen riskerar smällen att bli ännu hårdare.

Samtidigt vittnar nästan all vårdpersonal jag har träffat under det gånga året om att de är utmattade, utslitna och utleda på grund av det hårda arbetet med covid-patienter. När andra vågen slog till hade de inte hunnit återhämta sig från den första. Efterlängtade ledigheter ställdes in och det var bara att krypa tillbaka in i rymddräkterna och fortsätta rädda liv. Nu larmar regioner och vårdförbund om att vården blöder kompetens. Bara i region Stockholm har 3600 vårdanställda sagt upp sig sedan mars förra året. Det är en ökning med drygt 33 procent från året innan. Tyvärr räcker inte nya rekryteringar till för att ersätta det stora kompetenstapp som uppsägningarna innebär.

Utse en kompetensombudsman som helt fokuserar på att fördela personal från näringslivet till vården.

Finansminister Magdalena Andersson har gång på gång lovat att pengar inte ska utgöra något hinder för att hålla Sverige på fötter. Men skattemiljarderna har inte använts på rätt sätt. Det mest effektiva vore om fokus låg på att 1) se till att företag kan behålla sin personal och 2) på att ta hand om de vårdanställda som står i frontlinjen. Annars är risken stor att både företagare – som står för jobben – och de vårdanställda, de som räddar liv, bränner ut sig. Ett farligt scenario både för samhällsekonomin och folkhälsan.

Jag har tre konkreta förslag på hur makthavarna kan tänka entreprenöriellt och se till att näringsliv och sjukvård möts, för att undvika detta skräckscenario:

  • Staten bör utse en vårdombudsman och en företagsombudsman och ge dem mandat att samarbeta under pandemin för att hitta lösningar som tar hand om vårdpersonal samtidigt som företag hålls flytande. En idé är att ge varje vårdanställd en servicepeng. Den kan läggas på städning i hemmet, taxiresor, färdiga middagar till familjen, frukostpaket och annat som underlättar för den vårdanställde att vara på jobbet. Många fler idéer måste fram, och de måste realiseras.
  • Utse en kompetensombudsman som helt fokuserar på att fördela personal från näringslivet till vården. Personer som kan jobba inom vården, äldreomsorgen, skolan, vaccinationsprogrammet och inom polisen ska i första hand omplaceras och inte permitteras eller få a-kassa för att gå hemma. De behövs i vården, nu mer än någonsin.
  • De företag som är personalberoende ska få det stöd de behöver för att ha kvar sina anställda efter pandemin. Tjänsteföretag, besöksnäringen och handeln ska kunna söka direkta hyresstöd under en längre period för att kunna behålla personal. Den här personalen ska kunna användas i sin egen verksamhet men också i tjänster som subventioneras av staten genom vårdpengen.

En del initiativ har redan tagits i den här riktningen. Men för att det verkligen ska bli ett lyft måste politikerna komma in och skapa de strukturer som behövs för att Sverige ska behålla sina företag och jobben som finns där – och samtidigt stärka sjukvården så att de vårdanställda har en rimlig chans att utföra sina viktiga arbeten. Vårdpersonal måste få känna sig omhändertagna! Det kan bli ett lyft för hela Sverige den dagen pandemin är över.

 

Edit Künstlicher
Grundare och vd, editK