Lena Nyberg

debatt Att mindre än hälften röstar i riksdagsvalet är oacceptabla siffror för ett land som vill räkna sig till en av världens bästa demokratier. Men det finns vägar att vända utvecklingen, skriver Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)  är i demokratins tjänst och vill öka valdeltagandet genom stöd till många olika insatser och till många olika projekt som ska öka valdeltagandet 2018. Insatserna handlar om allt från att engagera valambassadörer till att uppmuntra skolor och huvudmän att anordna skolval för elever.

I civilsamhället pågår många aktiviteter där ideella krafter arbetar hårt för att öka det politiska engagemanget hos grupper som demokratin inte når.

Bland annat tog  svt.se nyligen upp ett exempel där ungdomar i Skärholmen utanför Stockholm arbetar med insatser för att vända utvecklingen.

I Skärholmen röstade näst lägst antal människor i Stockholms stad 2014, bara 62,5 procent. Projektet som heter »127:s röster räknas« har som mål att få fler unga och utlandsfödda att rösta med hjälp av så kallade valambassadörer.

De har gjort allt från att översätta valmanifest till att anordna filmvisningar, poesitävlingar och politiska debatter. Och insatserna är nödvändiga.

Valdeltagandet i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige är fortsatt lågt. I Gårdsten utanför Göteborg röstade till exempel bara 37,42 procent, i Kryddgården i Malmö 40,55 procent och i Rinkebysvängen Östra röstade 40,76 procent rapporterade Dagens Nyheter nyligen. Det är oacceptabla siffror för ett land som vill räkna sig till en av världens bästa demokratier.

Vår myndighet ger stöd åt Skärholmsprojektet »127:s röster räknas« och under 2018 delar vi ut 8,5 miljoner i statsbidrag till många liknande projekt som syftar till ökat valdeltagande.

I början av höstterminen kan alla högstadie- och gymnasieelever delta i skolval om deras skola anmäler sig. Det är alldeles gratis. Låt oss tillsammans ge alla likvärdiga chanser!

I Uppsala kommun genomförs till exempel projektet »Rätt att rösta – för ett jämlikt valdeltagande«, som innebär att det arrangeras valskolor i områden med lågt valdeltagande där valambassadörer ökar kunskapen genom exempelvis informationsmaterial på enkel svenska och olika språk.

I Göteborg får föreningen Trajosko Drom, som arbetar med att stärka kvinnor i den romska minoriteten i Sverige, statsbidrag inför valet 2018 för att öka engagemanget hos målgruppen genom att hålla möten, workshops och ordna politikerträffar.

Ett annat mycket viktigt regeringsuppdrag som MUCF har är att stödja ungdoms- och elevorganisationer att uppmuntra grundskolor och gymnasium runt om i Sverige att anordna skolval. Skolval är en utmärkt metod för skolor och kommuner att ta ansvar för att väcka ungas politiska intresse – särskilt i områden där valdeltagandet är lågt.

Att anordna skolval överallt är ett bra sätt att bidra till att på lång sikt jämna ut skillnaderna.

Skolvalet är en spegelbild av den demokratiska processen och en konkret åtgärd som ger den som saknar demokratisk tradition, eller inte har fått kunskap om vikten av att rösta med sig hemifrån, chansen att göra sin röst hörd. Det kan väcka en nyfikenhet och vara en ögonöppnare för många för att kunna vara med och påverka sitt liv och sin situation.

I början av höstterminen kan alla högstadie- och gymnasieelever delta i skolval om deras skola anmäler sig. Det är alldeles gratis. Låt oss tillsammans ge alla likvärdiga chanser!

Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF:s skrift Prata politik! Ett metodmaterial om demokratiska samtal i skolan är ett stöd för lärare på högstadiet eller gymnasiet som vill bjuda in politiska partier till sina skolor.