Ledare MTR gick i taket över en annons som Seko publicerat, och Expressens krönikör gick i försvar för Seko. Men varför publicerar inte Expressen samma annons?

Sekoklubben som organiserar anställda på pendeltågen i Stockholm har länge befunnit sig i konflikt med arbetsgivaren MTR. Striderna gäller både villkoren i jobbet och arbetsmiljön. Som ett led i dragkampen publicerade Pendelklubben den 30 november en helsidesannons i Aftonbladet med en stor bild på generalsekreteraren i Kinas kommunistiska parti, Xi Jinping. Rubriken löd: ”Vår högsta chef på MTR!”

Annonsen fick MTR:s ledning att gå i taket. Henrik Dahlin, vd för MTR Nordic, skrev ett brev till Sekos förbundsordförande Gabriella Lavecchia och hävdade att annonsen var ”ett grovt övertramp” och ”innehöll flera lögner, överdrifter och direkta felaktiga påståenden”. MTR-chefen förklarade också att bolagets chefsjurist undersöker rättsliga åtgärder och att han förväntade sig att Seko agerar mot pendelklubben. Seko har svarat att MTR:s reaktion är ”märklig” och det råder yttrandefrihet i Sverige, ”vilket också kan utövas av fackförbund”.

Allt var klart, men i sista stund kom beskedet att annonsen hade stoppats 

Ett annat försvar av pendelklubbens agerande publicerades i Expressen av krönikören Patrik Kronqvist. Enligt Kronqvist var budskapet i annonsen visserligen skruvat, men ändå i huvudsak korrekt: ”MTR, som sköter både pendeltåg och tunnelbana i Stockholm, ägs visserligen till 75 procent av det lokala styret i Hongkong. Men efter de senaste årens inskränkningar av fri- och rättigheter där är det tydligt att det är kommunistregimen i Kina som har den yttersta makten även i Hongkong.”

Kronqvist menade att det tvärt om var Henrik Dahlin som agerat suspekt och hotfullt. Han avslutar sin krönika med att Sekos pendelklubb ”förtjänar ett stort tack, inte bara för att man kastade ljus över MTR:s kinesiska ägare utan också över de bristande demokratiska reflexerna hos dess medlöpare i Sverige”.

Det kan man förstås hålla med om, men det finns en hake med resonemanget.

Pendelklubben använder pengar som betalats ut av MTR som kompensation för avtalsbrott. Skadeståndspengarna har hittills finansierat drygt tio annonser i olika tidningar. Senaste annonsen var den i Aftonbladet. Men annonsen skulle också publiceras i ytterligare en tidning. Allt var klart, men i sista stund kom beskedet att annonsen hade stoppats. Och var skulle den ha publicerats? – ja just det, i Expressen.

Vad hände med annonsen? Expressen ledning svarar nu att den inte är stoppad, men att de begärt ett förtydligande. Ordföranden i pendelklubben, Rainer Andersson, har dock inte hört talas om detta. Det enda han vet är att annonsen först skulle blivit publicerad i söndags, att den sköts upp till tisdagen och när den inte var med i tidningen då heller kom beskedet att den inte skulle publiceras alls.