Foto: Socialdemokraterna/Wikimedia

Gängvåldet Skärpt lagstiftning och mer resurser till brottsbekämpning behövs. Men vi måste också satsa på skola, socialtjänst och föreningsliv. Dets skriver Petter Martinsson, ordförande för Norra innerstadens stadsdelsnämnd i Stockholm (S). 

Stockholm och Sverige lider i spåren av en hänsynslös våldsvåg. Våldet slår inte bara mot offren och deras familjer, utan också mot själva fundamentet i vårt samhällsbygge.

Det är uppenbart att skärpt lagstiftning och mer resurser till brottsbekämpning är helt nödvändigt för att stoppa gängvåldet. Sverige befinner sig mitt i en kris där statens förmåga att garantera alla medborgare ett tryggt liv öppet ifrågasätts. Därför krävs kraftfulla åtgärder här och nu.

Nu när läget är som mörkast, är det som allra viktigast att vi orkar ta tag i de stora samhällsproblem som lagt grunden för den våldsamma kriminaliteten.

 

Men samtidigt löper problemet betydligt djupare än vad våra brottsbekämpande myndigheters verktyg kan nå. Nu när läget är som mörkast, är det som allra viktigast att vi orkar ta tag i de stora samhällsproblem som lagt grunden för den våldsamma kriminaliteten. 

Utanförskapet, hopplösheten och den sociala utsattheten som utgör grogrunden för gängens rekrytering börjar redan i mycket unga år. Här måste samhället bli mycket bättre på att möta upp problemen. Särskilt tre områden kräver omfattande arbete.

För det första måste det satsas mer på förskolan, skolan och fritidsverksamheterna. Genom att ge våra förskollärare, barnskötare, lärare, kuratorer och fritidspedagoger bättre förutsättningar ute i verksamheterna bidrar det till ett bättre liv för alla barn. Och vi behöver i grunden reformera det urspårade friskolesystemet som idag bidrar till ojämlik utbildning.

För det andra behöver socialtjänstens förebyggande insatser tillföras mer resurser. Jag kan personligen vittna om det fantastiska arbete som våra fältassistenter gör i min egen stadsdel, för att möta ungdomar och skapa förutsättningar för en tryggare stad. För varje krona som vi lägger på fler poliser, måste minst en krona gå till det förebyggande arbetet.

För det tredje behöver Sveriges föreningsliv stöttas i högre utsträckning. Våra föreningar spelar verkligen en nyckelroll när det gäller att bryta segregationen, och bidrar till att ge barn och unga en meningsfull fritid. 

Tyvärr innebär de låga ambitionerna i regeringens budget att kommunerna och föreningarna måste kämpa för att få verksamheterna att gå ihop. Bristen på statligt stöd ger sämre förutsättningar för kommunerna att satsa på barn och unga. Och moderaternas brutna vallöfte om satsningar på fotbollsklubbar i utsatta områden är tyvärr bara ett exempel på hur politiken sviker föreningslivet. Föreningarna behöver mer stöd för sina verksamheter, och det så snart som möjligt.

Ulf Kristersson har fått kritik för den partipolitiska polemik han nyligen uppvisade i sitt tal till nationen, och det med rätta. Det här är inte ett tillfälle för politisk manövrering. Samtidigt uttrycktes även en förhoppning om samling bland riksdagens partier. 

Om statsministern menade allvar med denna uppmaning måste han nu se till att söka brett politiskt stöd inte bara för de kortsiktiga åtgärderna, utan också de långsiktiga reformer som krävs för att komma åt de bakomliggande problemen.

Baserat på vad som hittills kommit ut ur Regeringskansliet ska vi nog inte hoppas på för mycket. Därför blir det än viktigare att alla goda krafter i samhället mobiliseras för att se till att vi inte missar helheten i kampen mot gängen.

Petter Martinsson, ordförande för Norra innerstadens stadsdelsnämnd i Stockholm (S)