Bild: Riksdagen & Miljöpartiet

Miljöpartiet de gröna menar att människor alltid ska kunna få en andra chans att nå den kunskapsnivå som krävs på arbetsmarknaden. För att få jobb behöver ungdomar utbilda sig i sådant som arbetsgivarna efterfrågar.

En av de viktigaste framtidsfrågorna för arbetsmarknaden är att förbättra trygghetssystemen. Regeringen har genomfört en rad försämringar av trygghetssystemen genom bland annat höjda avgifter till a-kassan och ändrade villkor i sjukförsäkringen. En halv miljon människor lämnade a-kassan till följd av höjda avgifter.

Andelen arbetslösa som får ersättning från a-kassan har minskat kraftigt. Samtidigt har ekonomiskt bistånd genom försörjningsstöd från kommunerna ökat dramatiskt de senaste åren.

Att de som står utan a-kassa och sjukförsäkring hänvisas till kommunernas socialkontor för att få försörjningsstöd är bekymmersamt, inte bara för den enskilde, utan också för kommunerna som får allt svårare att få ekonomin att gå ihop. Å andra sidan är det inte konstigt att många människor lämnat ett system som de inte upplever är relevant.

Dagens socialförsäkring från år 1955 är nära kopplad till industrisamhällets utveckling. Nuvarande trygghetssystem skapades i en tid då de flesta hade ett och samma yrke livet igenom och då rörligheten på arbetsmarknaden var begränsad. Dagens kunskapssamhälle kräver nya lösningar.

Arbetsmarknaden har ändrats, människor jobbar i olika branscher och växlar mellan jobb. Det är krångligt att byta mellan olika a-kassor och de differentierade avgifterna slår hårdast mot de som behöver försäkringen bäst. Anställningsformerna ser också annorlunda ut nu än förr. Nästan var fjärde person arbetar deltid. Cirka 16 procent av alla anställda har tidsbegränsade anställningar. En majoritet av dessa är inte fackligt anslutna.

Kvinnor är överrepresenterade både vad gäller deltid och tidsbegränsade anställningar. Ofta innebär det att de inte omfattas av trygghetssystemen eftersom regelverket stänger dem ute. Genom de hårdare regler som regeringen genomfört drabbas kvinnor i ännu högre grad än tidigare.

Tomas Tobé skriver i Dagens Arena (2/11) att Moderaterna vill öka ambitionerna för att få en mer jämställd arbetsmarknad. Det är lovvärda ambitioner, men i praktiken har regeringens politik lett till ökad ojämställdhet och fortfarande saknas en politik för jämställda löner.

Arbetslivstrygghet för företagare är beroende på vilken företagsform en person bedriver sin verksamhet inom. Systemet är också dåligt anpassat efter nya typer av verksamhetsformer. Det behöver en helt ny försäkring som ger människor förutsättningar att utvecklas. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna hänger ihop. Arbetslöshet kan orsaka sjukdom, och sjukdom kan göra att en människa måste byta jobb eller att arbetsplatsen anpassas. Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en omställningsförsäkring som omfattar alla och som hjälper människor tillbaka in i arbete.

Miljöpartiet vill införa ett trygghetssystem – arbetslivstrygghet – för den som är sjuk eller arbetslös eller är i behov av försörjningsstöd. Människor ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och handläggare. Vi vill skapa en gemensam ingång till alla trygghetssystem genom att bilda en ny myndighet där uppgifterna från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen slås ihop. Ersättningsnivån ska vara lika stor oavsett om någon är sjuk eller arbetslös.

Inom folkhälsoforskningen är det välkänt att ekonomisk och social trygghet ökar människors kreativitet och mod. Det krävs trygga system för att människor ska våga satsa på att utbilda sig, starta företag eller byta jobb.

Ett fungerande ekonomiskt trygghetssystem i arbetslivet är en viktig del av ett långsiktigt hållbart samhälle, både socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Framtidens arbetsmarknad är redan här och den ställer högre krav på såväl arbetstagares som arbetsgivares flexibilitet, det gäller allt från kompetens, arbetsmiljö, arbetstider till arbetsrätt. Centerpartiets Annika Qarlsson (Dagens Arena 7/11) fokuserar ensidigt på företagande och bortser helt ifrån de utbildningssatsningar som krävs för att företagen ska hitta rätt kompetens. Grön politik innebär satsningar på både utbildning och företagande.

En trygg arbetsmarknad och aktiv näringspolitik är en förutsättning för en stabil och dynamisk jobbpolitik som skapar många nya arbetstillfällen och minskar arbetslösheten.

Mehmet Kaplan, ledamot i arbetsmarknadsutskottet och gruppledare för Miljöpartiet i riksdagen.

Fotnot: Det här är sjätte delen i Dagens Arena debattserie om arbetsmarknadspolitiken. Läs de föregående artiklarna från Folkpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet.