Veronica Palm. Foto: Bengt Alm.

Skeptikerna hade rätt – all folkräkning är inte av godo.

Jag är en stor vän av statistik. Med fakta och kunskap om hur verkligheten ser ut kan vi hitta bra verktyg för att rätta till och bygga vidare. Därför är jag också en vän av nationell folkräkning. Vi har inte haft någon riktigt sådan sedan 1990, så det är hög tid. När högern i valrörelsen deklarerade att de skulle genomföra en blev jag positivt överraskad. Och kanske än mer överraskad över vänsterns skepticism. Väl genomförd är det ju ett bra redskap för förändring. Låt mig ge bara tre exempel:

  • Genom att veta hur utbredd trångboddheten är kan vi ta reda på det faktiska behovet av nya bostäder. Dessutom få en bild av var bostäder behövs och vilket produktionsstöd som krävs för att få upp produktionen så att man kan bygga bort både bostadsbrist och trångboddhet.
  • Genom att veta hur många barn som lever med bara en förälder och på vilket sätt kan vi konstruera ett mer träffsäkert välfärdssystem. Både lösningar för att motverka akut barnfattigdom, som höjt bostadsbidrag och progressivt flerbarnstillägg. Men också mer långsiktiga lösningar som avgiftsfri förskola och bättre villkor på jobbet för föräldrarna.
  • Genom att veta hur fördelning av bostadsyta per person ser ut kan vi justera skattesystem och andra verktyg för att minska ojämlikheten. En fastighetsskatt är mer än rimligt, men också att fördela stöd för renovering, om- och tillbyggnad på ett mer jämlikt sätt.

En folkräkning kan rätt använd vara ett toppenverktyg för att vända den ojämlika fördelningen av resurser i landet.

Detta visade sig dock, föga förvånande, inte vara regeringens syfte. Konkret verkar förslaget mesta handla om att få ett förbättrat system för folkbokföring. Lite slösigt att inte utnyttja det till mer tänkte jag och blev tyvärr bönhörd. Inte i sak, men som signalpolitik är folkräkningen mer än väl nyttjad av regeringen.

Sverigedemokraterna går så långt som till ”oannonserade gryningsräder”

 

När Elisabeth Svantesson (M) och Jimmie Åkesson (SD) presenterade förslaget var udden tydligt riktad mot de som har det allra tuffast. Alltså precis de människor som skulle kunna få bättre förutsättningar om man använde folkräkningen så som jag exemplifierar. De passar också på att förklara behovet med en räcka exempel som alla spär på bilden av att människor i eftersatta områden mest begår brott och överutnyttjar välfärden. Allt detta med ett illa dolt förakt för vanligt folk och dåligt maskerad rasism. Sverigedemokraterna går så långt som att en folkräkning ska kunna genomföras med ”oannonserade gryningsräder” i områden där det bor människor de inte gillar.

Jag måste kapitulera och erkänna att de skeptiska vänstern hade rätt. All folkräkning är inte av godo. Den regeringen nu sätter i sjön kommer inte ge verktyg för ökad jämlikhet. Tvärtom riskerar resultatet av den att blir ett verktyg för den hårdföra högerns politik och leda till ökad splittring av ett land som verkligen inte behöver mer av den varan.

Veronica Palm