Folkpartiet menar att försämrade anställningsvillkor och minskat fackligt inflytande är framtiden. Det positiva med det är att det tydliggör de politiska skillnaderna.

Det är riktigt bra att Folkpartiet rasar när SEKO vidtar åtgärder och strejkar för bättre villkor. Det är bra för att det tydliggör prioriteringarna i politiken. Och det tydliggör alternativen för väljarna.

På Aftonbladet debatt rasar Christer Nylander, Folkpartiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor, och kräver att fackets rätt att strejka begränsas. På sin blogg tar FP:s Carl B Hamilton till brösttoner och varnar för fackpampar som vill oss illa. Det låter som om facket ansvarar för alliansregeringens misslyckade arbetsmarknadspolitik med massarbetslöshet som resultat.

Folkpartiet menar alltså att försämrade anställningsvillkor och minskat fackligt inflytande är ett sätt att anta framtidens utmaningar för arbetsmarknaden. Jag är tveksam.

Försämringar av villkoren har också ett pris. Osäkra villkor för anställda på arbetsmarknaden slår särskilt hårt mot unga och anställda i arbetaryrken. Det är i dag tillåtet att stapla visstidsanställningar på varandra nästan i oändlighet. Detta är effekten av en regelförändring gjord av alliansregeringen 2007 med solklart syfte att försvaga arbetandes ställning på arbetsmarknaden. Kritiken mot detta är hård från flera håll. Inte bara från fackliga utan också från EU-kommissionen.

Nu höjs alltså kraven på att minska fackföreningarnas möjlighet till stridsåtgärder. Starka parter är en avgörande del av den svenska modellen. Fack och arbetsgivare ska självklart komma framåt genom förhandlingar, men rätt att vida åtgärder är en del av förhandlingsspelet.

Och visst ska vi kunna pendla till arbetet. Få maten serverad på äldreboendet. Eller räkna med att samhällsservicen fungerar. Men det är lika viktigt att den som kör tåget, serverar maten eller levererar servicen ges rimliga villkor för sitt arbete och en schyst lön.

Politikens uppgift kan handla om att stärka LAS, lagstifta om rätt till heltid och i upphandlingar kräva kollektivavtal. Att försvaga anställdas rättigheter hör ett annat årtusende till och du kan redan i september välja väg. Folkpartiet har valt sin.

Mattias Vepsä, fd förbundssekreterare SSU och riksdagskandidat Socialdemokraterna Stockholm, Södermalm.