Bild: Flickr/ Simon Forsyth
Bild: Flickr/ Simon Forsyth

Debatt Om den politiska viljan finns kan Stockholm spela en viktig roll i Sveriges utsläppsminskning. Men arbetet står inför ett antal problem. Framförallt saknar det moderata styret ambitioner för klimatet. Vi socialdemokrater har skarpa förslag för ökad koldioxidlagring, minskade utsläpp från trafiken och ökad energieffektivisering, skriver Emilia Bjuggren (S). 

“Det är i alla fall bra för klimatet”. I en annars ganska dyster tillvaro i coronakrisens Stockholm har jag hört dessa ord yttras. Som ett försök att greppa efter de ljusa halmstrån som finns. Och visst ser det ut som att pandemins konsekvenser i form av minskat flygresande och minskad ekonomisk tillväxt leder till lägre utsläpp av koldioxid i år. Man pratar om 4–8 procent mindre än år 2019.

Men orsaken är såklart inte positiv. Ingen hade önskat en global pandemi och följande ekonomiska kris som quick fix för utsläppsminskningar. Jag vill att pandemin ska vara över, att människor kommer i arbete igen, att företagen går en ljusare framtid till mötes och att ekonomin återhämtar sig. Det jag inte vill se en snabb återhämtning av är utsläppen av växthusgaser.

Förhoppningsvis leder framtagandet av ett vaccin till att vi snart är ute ur den värsta krisen. Risken är dock att det tar lång tid innan livet återgår helt till det normala. Oavsett vilket behöver vi rikta strålkastarljuset mot klimatfrågan igen och fokusera på effektiva åtgärder för bestående utsläppsminskningar.

Handlingsplanen för minskade klimatutsläpp saknar helt ekonomiska aspekter.

Stockholm har en viktig roll att spela. Städernas roll för att driva utvecklingen mot minskade utsläpp är avgörande. Det är ofta städer som har den mest progressiva klimatpolitiken. Samtidigt står världens städer för 70 procent av alla utsläpp, därför är det viktigt att arbetet sker just i städerna. Jag önskar att så vore fallet även i Stockholm.

Staden tog nyligen fram en handlingsplan för minskade klimatutsläpp. Den anger mål och färdplan för hur Stockholm ska bli en klimatpositiv stad år 2040. Som företrädare för det största oppositionspartiet står jag stolt bakom den ambitionen.

Dock finns ett antal problem med arbetet för minskade utsläpp. Dels har stadens ledning problem med implementeringen av handlingsplanen då den försenades och därmed inte kunde integreras fullt ut i stadens arbete i år, dels saknar handlingsplanen helt ekonomiska aspekter. Det är viktigt att den samhällsekonomiska kostnaden per åtgärd redovisas för att kunna prioritera de åtgärder som ger störst effekt. Bara så kan vi säkerställa att klimatarbetet ges tillräckliga resurser. Något som jag är oroad över inte sker med dagens politiska ledning.

Det allvarligaste problemet är de bristande åtgärderna inom transportsektorn. Trots att vägtransporter står för cirka 40 procent av Stockholms totala utsläpp av växthusgaser är det moderatledda styrets ambitioner på området mycket låga. Man skyller ifrån sig och menar att staden inte har rådighet över åtgärderna. Det är fel. Staden kan göra mycket på egen hand för att minska utsläppen från transportsektorn, alltifrån reglering av parkeringsavgifter till krav på massgodsfordon och förbättrad kollektivtrafik. Ändå väljer man att bortse från det. Stadens klimathandlingsplan saknar därför åtgärder motsvarande 84 000 ton för att nå det nationella 2030-målet för transporter. Det är uselt.

Det moderatledda styret i Stockholm saknar ambitioner för klimatet. Deras budget innehåller alltför mycket symbolpolitik och de få åtgärder som finns saknar finansiering. Vi socialdemokrater har skarpa förslag för ökad koldioxidlagring, minskade utsläpp från trafiken och ökad energieffektivisering. Vi vill se strukturella reformer. I coronakrisens spår behöver klimatpolitiken handla om att bygga ett starkare och mer hållbart samhälle. Bara då kan vi säkerställa att vi inte går ur en kris rakt in i en annan.

Emilia Bjuggren

Socialdemokratiskt oppositionsborgarråd i Stockholm