Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund. Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin

Skolan måste bli mer likvärdig. Här är våra fyra krav för hur det kan gå till, skriver Åsa Fahlén ordförande i Lärarnas Riksförbund i ett öppet brev till landets politiker.

Idag på Skolans dag* sänder vi i Lärarnas Riksförbund en uppmaning till alla politiker. Ni spelar en viktig roll för svensk skola. Vi lärare arbetar för att den svenska skolan ska bli en av världens bästa – för elever, för lärare och för samhället. Vi är beredda att ta vårt ansvar, men det kommer att kräva att ni som politiker ger oss förutsättningar att lyckas.

Skolan är till för att eleverna ska lära sig och få kunskaper. Det är utgångspunkten när vi arbetar för bättre förutsättningar i skolan. I det arbetet spelar du som politisk beslutsfattare en helt avgörande roll.

Vi arbetar för en skola där elever känner sig trygga och säkra, där de visar respekt och tar ansvar och där kunskaperna står i centrum. Andra mål i skolan är viktiga, men det är med kunskaper som ett demokratiskt samhälle byggs och hålls levande. Den insikten måste prägla undervisningen i alla skolformer – och lärarutbildningen.

En likvärdig skola är ett nationellt intresse. Utbildningssystemet som helhet måste hålla ihop och dra åt samma hål.

En likvärdig skola är ett nationellt intresse. Utbildningssystemet som helhet måste hålla ihop och dra åt samma håll, så att alla elever kan ges samma goda möjligheter. Därför fortsätter vi att kräva att staten tar det övergripande ansvaret för skolan och skolans utveckling.

Därför måste ni politiker:

  • Verka för att regeringen genomför Skolkommissionens förslag.
  • Låt staten sköta skolans dimensionering via regional tillståndsprövningen för att få etablera skolor.
  • Låt staten reglera finansieringen för samtliga skolor, oavsett huvudman. Resurser ska alltid fördelas efter elevers olika behov.
  • Klarar inte kommunerna av att skapa en likvärdig skola med höga kunskapsresultat, måste staten ta över ansvaret för de skolor som i dag är kommunala.

Alla elever ska mötas av höga förväntningar och utmanas att nå randen av sin förmåga, oavsett var de kommer ifrån och oavsett var de bor. De ska få relevant studie- och yrkesvägledning och alltid utbildas av kunniga och legitimerade lärare som har tid att undervisa och se varje elevs behov.

Vi lärare och studie- och yrkesvägledare vet vad som behöver förändras. Nu utmanar vi dig att vara med och skapa de förutsättningar som krävs.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund 

*Skolans dag nstiftades av Lärarnas Riksförbund, LR, 2008 och är endag för att fira skolan och uppmärksamma frågor som är viktiga förr att skolans uppdrag ska kunna genomföras.