Oscar Matti Liberala Studenter

Möjligheten att välja tvingar alla aktörer att leverera för att inte bli bortvalda. Det enda sättet att gå med långsiktig vinst att hålla en god kvalitet, menar Oscar Matti, riksstyrelseledamot Liberala Studenter i en replik på Elin Ylvasdotters inlägg.

Elin Ylvasdotter går (15/2) till angrepp mot vinster i välfärden. Hon kritiserar socialdemokrater som vacklat i frågan, och vill ha enighet om att genomföra välfärdsutredningens förslag.

Det tvivel som finns inom S är dock befogat, eftersom utredningen inte är seriös, förslaget drivs helt av ideologi och skulle förstöra för välfungerande företag helt i onödan.

Texten utgörs främst av retorik om hur medborgarna förvandlats till kunder och hur Sverige blivit extremt i vinstfrågan. Huvudpoängen är att hon ställer sig bakom föresatserna för Reepalus välfärdsutredning och vill begränsa möjligheterna att göra vinst. Vinsten ställs i direkt motsättning till kvalitet.

Det var bestämt på förhand att en vinstbegränsning måste bli utredningens förslag.

Detta är totalt ogrundat. Elever, lärare och föräldrar på fristående skolor är i snitt mer nöjda än motsvarande på kommunala. Enligt IFAU får kommuner med fler friskolor bättre resultat, både i de kommunala och de fristående skolorna. Inte alls konstigt, möjligheten att välja tvingar alla aktörer att leverera för att inte bli bortvalda. Det enda sättet att gå med långsiktig vinst att hålla en god kvalitet.
Kan välfärdsutredningen motivera en vinstbegränsning? Inte om man ser till konsekvenserna. Den expert som tagit fram siffrorna till utredningen, Joachim Landström, menar att många företag skulle riskera likvidation.

Syftet är dock att komma åt »övervinster«, alltså onödigt höga vinster, högre än vad som behövs för att företaget ska gå runt. Varför riskerar då flera företag likvidation? För att sättet man beräknar vinster på, inte är anpassat till välfärdsföretag. Även operativt kapital räknas, så företag med stora personalkostnader kan till och med tvingas gå med minusresultat för att inte överskrida taket.

Det är orimligt, men inte konstigt. Det var bestämt på förhand att en vinstbegränsning måste bli utredningens förslag. Den var förutsättningen för att regeringen skulle få Vänsterpartiets stöd, så den är knappast förutsättningslös. Förslaget är ett resultat av Vänsterpartiets ideologiska motvilja mot företag i välfärden, som kommer finnas kvar oavsett vilken kvalitet som levereras.

Välfärden är inte vilken marknad som helst. Utförarna måste granskas, och därför finns myndigheter som Skolinspektionen. Men att lägga fram förslag som skulle tvinga skolor att stänga, som aktivt väljs av alltfler elever och som av Skolinspektionen framhålls som paradexempel på hur man utför systematiskt kvalitetsarbete, är inte konstruktivt. Det gör ingenting för att förbättra för de elever Ylvasdotter värnar om.

Oscar Matti, riksstyrelseledamot Liberala Studenter