Elin Ylvasdotter, förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.

Skattepengar ska gå till skola, vård och omsorg och inte till riskkapitalisters fickor, skriver Elin Ylvasdotter förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.

Det är hög tid att göra Sverige mindre extremt. De flesta andra länder förstår värdet av restriktioner för privata vinster i offentligfinansierad välfärd. På detta område borde Sverige ligga i framkant, inte tvärtom. Därför är det positivt att regeringen är tydliga i denna fråga.

Välfärden är en grundbult i den svenska modellen och är inte en marknad som andra. Att det är ordning och reda i välfärden är en angelägenhet för alla. Det handlar om medborgarnas tilltro till välfärden, men en välfungerande välfärden är också en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Den svenska modellen bygger på att alla kan vara trygga med att deras behov — inte företagens vinstintressen — står i centrum och att våra skattepengar används effektivt.

Det är faktiskt orimligt att Sverige tillåts vara så extremt.

Sverige är extremt när det kommer till vinst i välfärd, särskilt på skolområdet. Vi är det enda landet i världen som tillåter obegränsade vinstuttag som också finansieras genom våra skattepengar. Istället för att satsa på kvalité, fler lärare och elevhälsa prioriteras riskkapitalisternas vinstintressen. Det är faktiskt orimligt att Sverige tillåts vara så extremt.

Men det är inte bara skolan som drabbas av okontrollerade vinstuttag. Hela välfärden drabbas av marknadslogiken. Under alliansens åtta år vid makten marknadiserades välfärden med stora konsekvenser. Vårdcentraler reades ut, hemtjänstpersonal gick på knäna och medborgarna förvandlades till kunder.

Kanske är detta den stora skiljelinjen i svensk politik just nu, med en socialdemokratisk ledd regering som faktiskt vill göra något åt detta och en borgerlighet och Sverigedemokraterna som tycker att vinstjakt i välfärden fortsatt ska få existera. Detta trots att det svenska folket, även bland alliansens och SD:s väljare, vill stoppa vinstjakten i välfärden. Detta är föga förvånande — välfärden lämpar sig illa för marknadslogiken.

Socialdemokratiska studentförbundet delar Ilmar Reepalus föresatser i välfärdsutredningen och välkomnar regeringens tydlighet i frågan.Det borde hela socialdemokratin göra. Därför är det beklämmande att flera socialdemokratiska företrädare går ut och är defensiva i en fråga som det borde råda enighet om. Det finns självklart praktiska spörsmål att reda ut, men så är det med alla politiska frågor. Socialdemokraternas styrka har alltid legat i vår förmåga att våga visa att det går att förändra, att kunna göra det omöjliga möjligt. Det borde vi göra även nu.

Självklart vore det optimala att det fanns enighet i alla politiska partier i en fråga som är så principiellt viktig. Kanske kommer man att behöva kompromissa för att nå dit. Men det utesluter inte att Socialdemokraterna kan vara tydliga med vad vi tycker, särskilt på en partikongress och inför väljarkåren. Och det är att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för. Därmed blir ett förslag utan vinstbegränsning urvattnat.

Eller med andra ord: skattepengar ska gå till skola, vård och omsorg och inte till riskkapitalisters fickor. Att det skulle anses omöjligt i Sverige visar bara på vilken genomgripande förändring som skett i svensk välfärd.

Elin Ylvasdotter förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.