Iza Ulllmark

Regeringen bör vara mer generös och driven i sitt arbete med ohälsa.  Alla har rätt att känna både att de klarar av och räcker till i sitt arbete, skriver Iza Ullmark, barnskötare och skyddsombud.

Sjukskrivningar kostar samhället 57 miljarder per år. Vilket motsvarar flera årsbudgetar för ett medelstort landsting i Sverige.

Genom att följa de riktlinjer och lagar som finns kan vi utforma en mer utvecklad rehabiliteringsmodell som är individuellt anpassningsbar och då kan vi bästa sätt arbeta med att förebygga ohälsa.

Att drabbas av ohälsa känns oftast långt bort för många, men ändå kan det bli till verklighet en dag. Enligt Folkhälsomyndigheten upplever 30 procent av Sveriges befolkning sig ha en ökad ohälsa.

Begreppet rehabilitering är något vi alla har stött på i samhället. När man väl står där i behov av att få rehabilitering känner man sig ofta väldigt utsatt och sårbar. Utan kunskap om vad som ska hända, hur det kommer att gå till och vad jag har rätt till.

Man blir skörare och behovet av trygghet och visshet ökar.  Det blir en otrygg situation med risk för att känna utanförskap.

I en undersökning som Skandia har tagit fram under 2017 kan vi läsa att sjukskrivningarna enbart  i Gävleborg kostade 1600 miljoner kronor under det senaste året.

Alla har rätt att känna att de klarar av och räcker till i sitt arbete. 

Alla arbetsgivare har ansvar för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Det finns riktlinjer och lagar att följa.

Men trots detta kan beslut som är till de anställdas nackdel och arbetsgivarens fördel tas.

Beslut som kan grunda sig på ekonomi som gör att man som arbetsgivare blir tvungen att spara in för att hålla sig inom ramen för vad budgeten klarar av. Arbetsgivarna måste kunna hjälpa sjuka anställda med deras rehabilitering.

Som arbetsplatsombud har jag ett ansvar för arbetsplatsens trygghet.

Det är oroväckande om arbetsgivare bli tvungna att besluta om att lägga fler arbetsuppgifter på de anställda. Att dra ner på personal trots att personalen redan går på knäna. Att inte ta in vikarier vid sjukdom för att spara in på budgeten.

Allt detta skapar ohälsa på arbetsplatsen!

Det blir Sveriges företag, kommuner, landsting och Försäkringskassan som betalar för ohälsa, sjukvård, sjukskrivning och produktionsbortfall.

Regeringen bör vara mer generös och driven i sitt arbete med att minska ohälsan. Vi kan spara åtskilliga miljarder per år på att ha ett bättre arbete med att förebygga ohälsa i samhället.  Några förslag:

Arbeta mer intensivt med att förebygga ohälsan på arbetsplatserna genom att:

  •  Utforma en utarbetad och tydlig plattform med färdiga verktyg för hur individanpassad rehabilitering ska ser ut och genomföras.
  • Se till att rehabiliteringsprocesser följs.
  • Besluta om tryggare lagar som erbjuder omplacering för sjukskrivna anställda som en del av deras rehabilitering.
  • Ha en dialog med kommuner, landsting och myndigheter om vad som verkligen behövs.

Anställda ska inte behöva strida för sin rätt till bra hälsa på arbetsplatsen! Alla har rätt att känna att de klarar av och räcker till i sitt arbete.

Arbetsgivare måste samarbeta med sjukvården, företagshälsovården, försäkringskassan och den drabbade/sjukskrivna för att hela rehabiliteringsprocessen ska fungera på bästa sätt.

Låt Sveriges befolkning få vara frisk så att landet kan uppleva välfärd och ekonomisk tillväxt!

Iza Ullmark är barnskötare och skyddsombud på sin arbetsplats och medverkar inom kort i Vänsterpartiets podd Svenska Köksbord, där hon samtalar med Jonas Sjöstedt om sin sjukskrivning och utbrändhet och om sjukförsäkringsfrågor.