Iza Ullmark

Den som drabbas av utbrändhet och utmattningssjukdomar kan inte stressa sig frisk. Det är oroväckande när folkhälsosjukdomar som samhället skapat leder till att den drabbade inte får en chans till rehabilitering, skriver barnskötaren och skyddsombudet Iza Ullmark.

Samhällets nya folkhälsosjukdomar uppstår när vi pressar våra medarbetare att arbeta trots de stressiga miljöer vi skapar och fler arbetsuppgifter ska in i ramen för vad arbetstagaren ska klara av.

Detta gör att utbrändheten/utmattningssjukdomarna ökar.

Myndigheter som Försäkringskassan vill att medarbetaren som drabbats av denna sjukdom ska stressa sig frisk från den genom att gå tillbaka i arbete tidigare än vad den drabbade kan.

Läkarnas råd kan ofta vara olika typer av medicinering för att underlätta faktorer som sömn och panikattacker som den utmattningsdrabbade kan få när den tvingas försätta sig i miljöer som sjukdomen inte än kan hantera.

Sedan stoltserar chefer med att ha den bästa planen för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Det är oroväckande och upprörande att man i dagens samhälle skapar dessa folkhälsosjukdomar men sedan inte bryr sig om att hitta en lösning.

Att människor blir lämnade mellan myndigheter och kastas fram och tillbaka mellan beslut och uppmaningar.

Kuratorer försöker visa på att den drabbade inte ska pressa sig för då blir det bakslag i rehabiliteringen.

Men läkare vet att Försäkringskassan är för hård i sina beslut om för tidig tillbakagång i arbete och kan därför tvingas sätta den drabbade i arbete för att bevisa för Försäkringskassan att det var just för tidigt.

Snälla, låt den drabbade få tid och möjlighet att i sin takt arbeta klart med sin rehabilitering.

Vart ska vi dra gränsen mellan rehabilitering för ohälsa och skapandet av mer ohälsa!

Förebygg i stället ohälsa bland arbetstagare genom att:

  • Sänka medarbetarens krav på extra arbetsuppgifter.
  • Ta in vikarier när medarbetare är sjuka i stället för att kollegorna ska tvingas till att göra den sjukas arbetsuppgifter för att chefer vill spara pengar.
  • Förbättra ohälsan genom att låta sjukskrivna få en chans till rehabilitering innan de tvingas tillbaka i arbete.
  • Skapa ett system där medarbetare enkelt kan välja att  förflyttas från en tjänst för att lättare kunna få en annan tjänst vid ohälsa.

Om beslutsfattarna stannar upp och får se verkligheten deras beslut skapar hoppas jag att de tar andra beslut.

Om beslutsfattarna stannar upp och får se den verklighet som deras beslut skapar så hoppas jag att de skulle ta andra beslut.

Det är dags att ni vaknar upp och ser de folkhälsosjukdomar ni skapar i dagens samhälle och tar ansvar för att både förebygga dessa men även arbeta för att sänka de befintliga!

Iza Ullmark är barnskötare och skyddsombud på en av Gävle kommuns förskolor. Hör henne intervjuas i P4 Gävleborg om att läkning måste få ta tid. 

»Jag är just nu långtidssjukskriven på grund av utbrändhet och det har fått mig att vilja publicera denna artikel.«