Kristina Ljungros

debatt Var femte svensk väljare är beredd att bortförhandla decennier av jämställdhetsarbete genom att rösta på ett parti som vill slå mot de mest utsatta kvinnorna genom att inskränka aborträtten, skriver  Kristina Ljungros tidigare förbundsordförande RFSU.

Vi är nu på väg mot ett val där uppåt var femte väljare plötsligt verkar beredd att bortförhandla decennier av jämställdhetsarbete. En röst på Sverigedemokraterna är inget annat än en röst på ett parti som vill inskränka en av världens bästa abortlagstiftningar och därmed slå mot de mest utsatta.

Vi behöver inte resa längre än till Norge där regeringen med Fremskrittspartiet och Høyre nu med stöd av Kristelig Folkeparti direkt efter ett val i en förhandling kring näringslivspolitiska frågor i en bisats plötsligt var på väg att inskränka aborträtten.

Trots att det inte hade varit en del av valmanifestet. En tydlig illustration av hur lätt kvinnors rättigheter kan väga när andra politiska frågor ligger på bordet.

Det kan jämföras med Sverigedemokraterna som inte på något sätt försöker dölja sitt krav om en inskränkt abortlagstiftning.  Dock, här blev regeringen tvungen att dra tillbaka förslaget på grund av omfattande folkliga protester när förslaget blev känt

Vakna inte upp med en baksmälla efter valdagen med tron att det inte ligger en plan för en inskränkning av kvinnors rättigheter i SD:s program

Sverigedemokraterna går öppet till val på att sänka abortgränsen från 18 till 12 veckor med argumentet att minska antalet aborter. Men forskning visar att en inskränkt aborträtt inte leder till färre aborter, istället blir de illegala och mer skambelagda.

Jimmie Åkesson sprider myter om abortlagstiftningen och menar att den medicinska utvecklingen kräver att dagens tidsgräns på 18 fria veckor måste sänkas med argumentet att det går att rädda foster långt tidigare.

Sveriges abortlag har över 40 år på nacken och den poäng SD efterfrågar finns redan inskriven i lagen. När den mediciniska utvecklingen går framåt kan tidsgränsen för sena aborter, idag mellan vecka 18 och 22, ändras. Den bedömningen görs av professionen och inte politiker. Låt det så förbli.

Sverigedemokraternas förslag har ingenting med den mediciniska utvecklingen att göra utan är ett första steg för att förändra lagstiftning och ett direkt slag mot de personer som avbryter en oönskad graviditet efter vecka 12.

Aborter som till exempel utförs på grund av allvarliga fosterskador som inte kan upptäckas före vecka 12, unga personer som inte förstått att de är gravida eller kvinnor som lever i utsatta situationer, exempelvis missbruk. En inskränkt aborträtt skulle slå mot de mest utsatta. Inte helt olikt övrig politik från SD.

Vakna inte upp med en baksmälla efter valdagen med tron att det inte ligger en plan för en inskränkning av kvinnors rättigheter i Sverigedemokraternas program och en önskan om att vrida svensk abortlag 40 år bakåt. Och att steg för steg inskränka kvinnors makt över sina kroppar.

Låt oss lära av Norge, innan det är försent.

Kristina Ljungros är sakkunnig abort och före detta förbundsordförande RFSU